Franchise advies/producten

Franchise advies

Voor franchises in de horeca en leisure sector stellen wij diverse adviesrapporten op en voeren wij de benodigde onderzoeken uit:

Haalbaarheidsonderzoek;
Vestigingsplaatsonderzoek/VPO;
– Locatie-onderzoek;
– Omzetbepaling en exploitatieprognoses.

NFC Nederlandse Franchise Code

De ingestelde franchise code verplicht de franchisegever tot het uitvoeren van diverse onderzoeken en rapportages. De NFC benoemt de verantwoordelijkheden vanuit franchisegever en franchisenemer bij de opstartfase en bij de begeleiding van franchise overeenkomst. Wij hebben ruime ervaring in begeleiding, benchmark, marktgegevens en conceptuele kennis van franchiseketens.

Franchise advies: specialisatie en werkzaamheden

Wij zijn gespecialiseerd in het uitvoeren van vestigingsplaatsonderzoeken en omzetbepalingen voor horeca en leisure-bedrijven; restaurants, fastfood-bedrijven, hotels, barbedrijven. Wij voeren daarbij de volgende werkzaamheden uit:

– Profielschets en conceptbeoordeling;
– Locatie-bezoek;
– Marktonderzoek kwantitatief en kwalitatief; vraag- en aanbodzijde;
– Ondernemersbeoordeling;
– Omzetbepaling: omzetbepaling; op basis van bezoekersaantallen en bestedingsniveau wordt een omzetbandbreedte vastgesteld. Omzetindicatie per m2 in relatie tot normen.
– Financiële projectie; investeringsbepaling en exploitatieprognoses.

Kostenindicatie

Vestigingsplaats- en locatieonderzoeken vanaf circa € 2.500 afhankelijk van locatie en type project.

Meer Diensten
Een waardebepaling Een waardebepaling is een kritische beoordeling van de waarde van een bedrijf. Zowel bij een geplande...
Ondernemers maar vooral ook veel banken, gemeenten en ondersteunende organen zijn op zoek naar het antwoord op deze vraag:...
Een haalbaarheidsonderzoek is een kritische beoordeling van plannen voor nieuwe bedrijven of uitbreiding van bestaande...
Horeca speelt bij gemeentes een belangrijke rol in het straatbeeld. Bij veel ontwikkelingsplannen wordt ingezet op horeca,...
Management ondersteuning is gericht op het ondersteunen, adviseren, bijsturen en monitoren van het management, de directie...
Horeca speelt bij gemeentes een belangrijke rol in het straatbeeld. Bij veel ontwikkelingsplannen wordt ingezet op horeca,...
Veranderingen in de markt, beperkingen in groei van de huidige exploitatie zorgen ervoor dat bedrijven behoefte hebben aan...
De doorlichting is een grondige analyse van een gastvrijheidsonderneming gericht op rendementsverbetering. De...
Een conceptontwikkeling vindt plaats naar aanleiding van een ondernemer die zijn gastvrijheidfilosofie vertaald wil zien...
Een marketing communicatieplan zorgt voor verhoging van de omzet en naamsbekendheid en biedt begeleiding bij het opzetten of...
De Ladder voor Duurzame Verstedelijking is een veelgebruikt instrument bij bestemmingsplanwijzigingen en afwijking...
Voor gemeentes, stichtingen en strandexploitanten doen wij marktconforme huurwaarde- en pachtsom bepalingen voor de...
Voor de horeca en leisure sector voeren wij vestigingsplaatsonderzoeken uit. Wij hebben ruime ervaring in VPO studies voor...
Overige diensten die wij aanbieden zijn onder andere: Mystery visits Door middel van onaangekondigde...
We are a hospitality consulting firm for the Dutch hospitality and leisure industry with more than 30 years of experience. Our...