Vestigingsplaatsonderzoek

Vestigingsplaatsonderzoek

Voor de horeca en leisure sector voeren wij vestigingsplaatsonderzoeken uit. Wij hebben ruime ervaring in VPO studies voor restaurants, hotels, fastfoodketens en leisurebedrijven.

Specialisatie en werkzaamheden Vestigingsplaatsonderzoek

Wij zijn gespecialiseerd in het uitvoeren van vestigingsplaatsonderzoeken en omzetbepalingen voor horeca en leisure-bedrijven; restaurants, fastfood-bedrijven, hotels, barbedrijven. Wij voeren daarbij de volgende werkzaamheden uit:

– Profielschets en conceptbeoordeling;
– Beoordeling ondernemer (indien van toepassing en bekend)
– Locatie- en omgevingsbezoek; zichtbaarheid, ligging, zichtlijnen, aantrekkelijkheid
– Locatie onderzoek: passanten, verkeersintensiteiten en toekomstige ontwikkelingen;
– Marktonderzoek kwantitatief en kwalitatief; vraag- en aanbodzijde huidig en toekomstig;
– Omzetbepaling; op basis van bezoekersaantallen en bestedingsniveau wordt een omzetbandbreedte vastgesteld. Omzetindicatie per m2 in relatie tot normen.

Kosten

Wij stellen voor iedere opdrachtgever een maatwerk offerte op.  Bel ons op 071 – 541 88 67 voor meer informatie.

Meer Diensten
Een waardebepaling Een waardebepaling is een kritische beoordeling van de waarde van een bedrijf. Zowel bij een geplande...
Ondernemers maar vooral ook veel banken, gemeenten en ondersteunende organen zijn op zoek naar het antwoord op deze vraag:...
Een haalbaarheidsonderzoek is een kritische beoordeling van plannen voor nieuwe bedrijven of uitbreiding van bestaande...
Horeca speelt bij gemeentes een belangrijke rol in het straatbeeld. Bij veel ontwikkelingsplannen wordt ingezet op horeca,...
Management ondersteuning is gericht op het ondersteunen, adviseren, bijsturen en monitoren van het management, de directie...
Horeca speelt bij gemeentes een belangrijke rol in het straatbeeld. Bij veel ontwikkelingsplannen wordt ingezet op horeca,...
Veranderingen in de markt, beperkingen in groei van de huidige exploitatie zorgen ervoor dat bedrijven behoefte hebben aan...
De doorlichting is een grondige analyse van een gastvrijheidsonderneming gericht op rendementsverbetering. De...
Een conceptontwikkeling vindt plaats naar aanleiding van een ondernemer die zijn gastvrijheidfilosofie vertaald wil zien...
Een marketing communicatieplan zorgt voor verhoging van de omzet en naamsbekendheid en biedt begeleiding bij het opzetten of...
De Ladder voor Duurzame Verstedelijking is een veelgebruikt instrument bij bestemmingsplanwijzigingen en afwijking...
Voor gemeentes, stichtingen en strandexploitanten doen wij marktconforme huurwaarde- en pachtsom bepalingen voor de...
Voor franchises in de horeca en leisure sector stellen wij diverse adviesrapporten op en voeren wij de benodigde onderzoeken...
Overige diensten die wij aanbieden zijn onder andere: Mystery visits Door middel van onaangekondigde...
We are a hospitality consulting firm for the Dutch hospitality and leisure industry with more than 30 years of experience. Our...