Haalbaarheidsonderzoek

De Pier

Een haalbaarheidsonderzoek is een kritische beoordeling van plannen voor nieuwe bedrijven of uitbreiding van bestaande bedrijven. Op basis van het ondernemingsplan en gesprekken met de ondernemer wordt een marktstudie uitgevoerd en de financiële haalbaarheid getoetst aan de hand van vastgestelde normen.

Bij financiering met een borgstellingskrediet is het haalbaarheidsonderzoek in veel gevallen noodzakelijk. Wij staan op de short list van diverse banken. Mede door onze brancheboekjes en jarenlange ervaring zijn wij dé expert voor vele specifieke horeca- en leisureconcepten.

 • Beoordeling capaciteiten ondernemer
 • Beoordeling beoogde concept, locatie en pand
 • Aanbodanalyse: bezoek aan en beoordeling van concurrentie, bepaling concurrentie- en marktpositie (positioneringsmatrix)
 • Vraaganalyse, particuliere, zakelijke en toeristische segmentatie
 • Product-marktcombinaties
 • Toekomstige ontwikkelingen
 • Investeringsprognose en financieringsopzet
 • Omzetbepaling meerjarig
 • Exploitatieprognoses meerjarig en slecht-weer scenario’s
 • Levensvatbaarheidsbepaling
 • Indien niet haalbaar: uitwerken alternatieve scenario’s

Kosten

Wij stellen voor iedere opdrachtgever een maatwerk offerte op. De kosten voor een haalbaarheidsonderzoek zijn sterk afhankelijk van het type en grootte bedrijf en starten vanaf circa € 2.500,=. Bel ons op 071 – 541 88 67 voor meer informatie.

Meer Diensten
Een waardebepaling Een waardebepaling is een kritische beoordeling van de waarde van een bedrijf. Zowel bij een geplande...
Ondernemers maar vooral ook veel banken, gemeenten en ondersteunende organen zijn op zoek naar het antwoord op deze vraag:...
Horeca speelt bij gemeentes een belangrijke rol in het straatbeeld. Bij veel ontwikkelingsplannen wordt ingezet op horeca,...
Management ondersteuning is gericht op het ondersteunen, adviseren, bijsturen en monitoren van het management, de directie...
Horeca speelt bij gemeentes een belangrijke rol in het straatbeeld. Bij veel ontwikkelingsplannen wordt ingezet op horeca,...
Veranderingen in de markt, beperkingen in groei van de huidige exploitatie zorgen ervoor dat bedrijven behoefte hebben aan...
De doorlichting is een grondige analyse van een gastvrijheidsonderneming gericht op rendementsverbetering. De...
Een conceptontwikkeling vindt plaats naar aanleiding van een ondernemer die zijn gastvrijheidfilosofie vertaald wil zien...
Een marketing communicatieplan zorgt voor verhoging van de omzet en naamsbekendheid en biedt begeleiding bij het opzetten of...
De Ladder voor Duurzame Verstedelijking is een veelgebruikt instrument bij bestemmingsplanwijzigingen en afwijking...
Voor gemeentes, stichtingen en strandexploitanten doen wij marktconforme huurwaarde- en pachtsom bepalingen voor de...
Voor franchises in de horeca en leisure sector stellen wij diverse adviesrapporten op en voeren wij de benodigde onderzoeken...
Voor de horeca en leisure sector voeren wij vestigingsplaatsonderzoeken uit. Wij hebben ruime ervaring in VPO studies voor...
Overige diensten die wij aanbieden zijn onder andere: Mystery visits Door middel van onaangekondigde...
We are a hospitality consulting firm for the Dutch hospitality and leisure industry with more than 30 years of experience. Our...