Het Bungalowpark in beeld

Warmond, 29 november 2017 – Het gaat goed met de huisjesterreinen in Nederland zo blijkt uit de groeicijfers van de afgelopen vijf jaren. Het aantal slaapplekken nam toe met 4% naar een totaal van ruim 300.000. Het aantal overnachtingen steeg echter ruim 4x keer zo hard (+17%) naar een totaal van 37 miljoen in 2016. De voorlopige cijfers van 2017 tot en met augustus laten ook weer groei zien (+5% ten opzichte van 2016). Opvallend is dat de groei met name gerealiseerd wordt door buitenlandse gasten, het aantal overnachtingen steeg hier met maar liefst 46% naar een totaal van ruim 11,6 miljoen. Vooral de vraag vanuit Duitsland is explosief gestegen, het aandeel bedraagt bijna 65% van de buitenlandse vraag. De verwachting is dat het aanbod van met name parken van ketens zal blijven toenemen en dat de vraag naar bungalows door stijgende welvaart, behoefte aan luxe en vergrijzing verder zal stijgen. Het aandeel 55-plussers stijgt in Nederland en Duitsland van 37% naar 48% (2030) van de bevolking, een stijging van ruim 10 miljoen consumenten. Dit en meer blijkt uit de publicatie van ‘Het Bungalowpark in beeld’ van Van Spronsen & Partners horeca-advies uit Warmond.

Ruim 1.500 parken

Bungalowparken

Download de publicatie hier!

In vijf jaar tijd groeide in Nederland het aantal huisjesparken van 1.408 tot 1.517 bedrijven (bron: CBS). Met name in de provincies Zeeland (+30%) en Groningen (+28%) steeg het aanbod fors. Het aantal slaapplekken op de huisjesparken steeg met name in Utrecht (+39%) en Friesland (+20%). Wat opvalt is dat in Limburg, de provincie met het grootste aanbod, het aantal slaapplekken met 13% afnam.

Een huisjespark in Nederland telt gemiddeld circa 200 slaapplekken, alleen Flevoland wijkt hier flink van af met bijna 640 slaapplekken per park. De tien grootste bungalowketens tellen gezamenlijk 228 parken, wat neerkomt op 15% van het parkaanbod. Roompot is de grootste aanbieder qua aantal parken (61) gevolgd door Landal met 54 parken.

Zeeland steeds meer in trek

Het aantal overnachtingen steeg naar 37 miljoen in 2016, waarbij in Zeeland de grootste groei is gemeten. Hier steeg in vijf jaar het aantal overnachtingen met 50% naar 4,5 miljoen. Het haalt hiermee bijna Noord-Brabant in dat op de tweede plaats staat na Limburg, de provincie die met 6,1 miljoen overnachtingen verreweg het meest in trek is bij de toeristen. Ondanks de toename van het aanbod in Groningen en Utrecht zijn dit de enige provincies waar het aantal overnachtingen fors is gedaald met respectievelijk 22% en 11%.

Ruim 30% van de overnachtingen komt van buitenlandse gasten. In Zeeland (57%) en Zuid-Holland (54%) is zelfs meer dan de helft van buitenlandse komaf. Bijna 90% (!) van de buitenlandse gasten is van Duitse of Belgische komaf. Dit is niet vreemd, gezien hun voorliefde voor onze kust. Het aantal overnachtingen van Duitse gasten steeg in vijf jaar met 45%, wat in lijn ligt met de groei van Duitse overnachtingen in onze hotel- en campingsector. De Nederlander, veelal afkomstig uit kustgebied, trekt liever naar het oosten (Gelderland, Drenthe) en het zuiden (Brabant en Limburg).

De toekomst

Door de groeiende economie en vergrijzing verwachten wij dat de vraag de komende jaren verder zal toenemen, met name van buitenlands inkomend toerisme. In 2017 is al te zien dat de tussentijdse groeicijfers positiever zijn dan de ontwikkeling in crisistijd. Daarnaast zullen Nederlanders door stijgende welvaart zelf ook sneller naar het buitenland gaan. Hierdoor verschuift de verhouding tussen binnen- en buitenlandse gasten op de huisjesterreinen de komende 5 jaar verder richting 60-40 en zal het totaal aantal overnachtingen toenemen tot circa 42-43 miljoen. De buitenlandse groepen die een groot aandeel hebben binnen het geheel, zoals Belgen en Duitsers bezoeken bovengemiddeld veel onze parken, met name aan de kust. Deze groepen stellen steeds hogere eisen, waardoor het voorzieningenniveau een kwaliteitsimpuls krijgt. Wellnesvoorzieningen, goede wifi, uitgebreide leisuremogelijkheden en entertainment worden steeds belangrijker.

Nieuwe huisjesterreinen zijn doorgaans relatief klein qua aantal huisjes, maar ruim opgezet en gericht op woongenot. Met de vergrijzing in volle gang en gebrek aan rendement op de bankrekening genieten nieuwe vakantieparken volop interesse van mensen die hun geld willen beleggen en een tweede huisje wel zien zitten. Ook de ketens, zoals Roompot, richten zich met particuliere vakantiewoningen in nieuwbouwprojecten op de welgestelde burger die liever in stenen belegt.

Met de vergrijzing zal ook de vraag van familieverblijf met name tijdens vakanties toenemen. De bungalowparken lenen zich uitermate goed voor vakanties met alle generaties, van kleinkinderen tot grootouders. Daarnaast zorgt de grijze golf voor een enorm potentieel buiten het hoogseizoen. Stellen trekken er veelal op uit om te fietsen en wandelen. De groep 55-plussers in Nederland en Duitsland neemt tot 2030 met maar liefst 10 miljoen toe tot ruim 46 miljoen consumenten, waarmee bijna de helft van de bevolking 55-plus is.

We zien een ontwikkeling waarbij attractie- en recreatieparken de dagtoerist weten te verleiden tot een meerdaags verblijf. Zo wordt een bezoek aan een pretpark ook nog ontspannend! Volgens onderzoek van Recron is momenteel al 5% van bungalowpark bezoek gerelateerd aan bezoek van een attractiepark. Landal opent binnenkort in nieuw park bij De Efteling en in 2018 opent in de Beekse Bergen een waar Safari Resort, met Boomhutten, Lodges en Jungalows.

Dat het niet alleen rozengeur en maneschijn is in de sector bewijst overigens het programma Vitale Vakantieparken dat is opgesteld ter verbetering van een groot aantal vakantieparken op de Veluwe. Ook zijn er in Nederland veel parken die met name bewoond worden door arbeidsmigranten en seizoenarbeiders. Deze parken worden uitgehold en hebben een matig toekomstperspectief op de doelgroepen die juist verleid worden met meer luxe en comfort.

Lees het brancheboekje ‘Het Bungalowpark in beeld’ voor meer informatie.

Klik hier om het volledige persbericht te downloaden.

Food for Thought

Vul hieronder je gegevens in om maandelijks als eerste onze onderzoeken, blogs en interessante artikelen te ontvangen.

Van Spronsen & Partners groep
Rijnsburgerweg 80,
2333 AD LEIDEN
Telefoonnummer: 071-541 88 67
Klik hier voor een routebeschrijving en meer gegevens.