PERSBERICHT: Kwartier werken voor één Big Mac

Warmond, 14 oktober 2014 – De Nederlandse Big Mac koopkracht is de afgelopen jaren licht afgenomen. Nederlanders moeten in 2014 gemiddeld bijna 16 minuten werken om één Big Mac te kunnen kopen, dit aantal minuten ligt hiermee ruim 1 minuut hoger dan in 2009. Daarmee kan de Nederlander in 2014 gemiddeld 4 Big Mac’s kopen per gewerkt uur. Dat is de uitkomst van het jaarlijkse Big Mac Onderzoek door adviesbureau Van Spronsen & Partners horeca-advies.

Bijna 16 minuten werken voor één Big Mac betekent dat Nederland daalt van de 5e naar de 7e plaats in de Europese Koopkracht index, die wordt berekend op basis van het besteedbaar inkomen en de prijs van één Big Mac in 29 Europese landen. Gemiddeld betaalt de Europese consument € 3,41 voor een Big Mac. Dat is 14% meer dan in 2009 (€ 2,99). In Nederland is de adviesprijs van een Big Mac vastgesteld op € 3,45. Qua prijs staat Nederland hiermee op de 14e plaats in Europa. Vooral in de Scandinavische landen worden er hogere bedragen neergeteld voor een Big Mac. Noorwegen is in 2014 veruit het duurste Europese land om een Big Mac te bestellen, daar is men omgerekend in Euro’s € 5,81 kwijt voor de burger van McDonald’s.

Achtergrond

Adviesbureau Van Spronsen & Partners horeca-advies stelde alweer voor het tiende jaar de Big Mac Index samen. De Big Mac is een internationaal product, dat in ieder land uit dezelfde ingrediënten bestaat. Hierdoor kan de dubbele burger van McDonald’s goed worden gebruikt als ijkpunt voor de koopkracht. De prijs van de Big Mac is door horeca-adviesbureau Van Spronsen gekoppeld aan het gemiddeld besteedbaar inkomen per hoofd van de bevolking in een land. Vervolgens is er per land gekeken hoelang er gemiddeld gewerkt moet worden om één Big Mac te kunnen kopen.

Nederlandse koopkracht daalt licht

De prijs van een Big Mac in Nederland is over de afgelopen 5 jaar (2009-2014) met circa 9,5% gestegen, met een stijging van 3% in het besteedbaar inkomen betekent dit dat de koopkracht licht is afgenomen. In Polen is de prijs van een Big Mac de afgelopen 5 jaar zelfs met 54% gestegen naar € 2,27. Ook in het Verenigd Koninkrijk is de prijs de afgelopen jaren flink gestegen met 45%. Het is overigens niet zo dat je in het Verenigd Koninkrijk flink de portemonnee moet trekken voor een Big Mac. Met € 3,27 is een Big Mac daar € 0,18 goedkoper dan in Nederland. Noorwegen had ook in de voorgaande jaren veruit één van de duurste Big Mac’s, de afgelopen 5 jaar heeft er een stijging plaats gevonden van € 4,88 in 2009 naar € 5,81 in 2014 (19%). Voor de Noren betekent het dat ze gemiddeld 15 minuten werken voor één Bic Mac.

De uitschieters

In Europa is men langer gaan werken voor één Big Mac. Werd er in 2009 nog ruim 23 minuten gewerkt voor deze burger, in 2014 is dit bijna 2 minuten meer (25,5 minuten). De Luxemburgers kunnen met één uur arbeid de meeste hamburgers kopen van alle Europese inwoners, zij werken gemiddeld bijna 12 minuten voor één Big Mac. De inwoners van Bulgarije moeten het langst werken voor één Big Mac, bijna één uur (56,5 minuten). Voor de goedkoopste burger moet de Nederlander toch een stukje rijden. Met € 2,01 per Big Mac is Roemenië het goedkoopste van alle Europese landen die in het onderzoek zijn meegenomen.

Big Mac bij de buren

Voor Nederlanders die aan de grens wonen is het voordeliger om in Nederland een Big Mac te eten. Een Big Mac in Duitsland kost € 3,67 en in België € 3,95 en dit is met een meerprijs van respectievelijk € 0,22 en € 0,50 in vergelijking tot Nederland (€ 3,45) relatief duur.

——

Noot voor de redactie – niet voor publicatie

De prijzen voor de Big Mac burgers werden verstrekt door de verschillende Europese hoofdvestigingen van McDonald’s. Overigens werkt McDonald’s met richtprijzen voor de verschillende fastfoodrestaurants, waardoor het niet noodzakelijk is dat elke vestiging zich exact aan deze prijzen houdt. Voor de landen met een andere munteenheid dan de EURO is een wisselkoers gehanteerd.

Noot voor de redactie:

Van Spronsen & Partners is een horeca-adviesbureau voor de gastvrijheids- en vrijetijdsindustrie. Het bedrijf is 27 jaar actief binnen deze branche en gespecialiseerd in haalbaarheidsonderzoeken, rendementsverbeteringen, managementondersteuning, conceptontwikkeling, marketing & communicatie en horecavisies en -beleid. Voor meer informatie en/of reacties kunt u contact opnemen met Niek Timmermans: 071 5418867 of 06 144 444 52, www.spronsen.com of niektimmermans@spronsen.com. Bekijk hier een top drie van marketingacties van McDonald’s in Europa met als bron www.horecatrends.com.

Deze blog is geschreven door Niek Timmermans, adviseur bij Van Spronsen & Partners horeca – advies. Wilt u contact opnemen dan kan dat via niektimmermans@spronsen.com, of telefonisch: 071 541 88 67 of via LinkedIn.
Food for Thought

Vul hieronder je gegevens in om maandelijks als eerste onze onderzoeken, blogs en interessante artikelen te ontvangen.

In de media
Van Spronsen & Partners groep
Rijnsburgerweg 80,
2333 AD LEIDEN
Telefoonnummer: 071-541 88 67
Klik hier voor een routebeschrijving en meer gegevens.