NOW 3 – loket opent 16 november 2020

13 november 2020 – Het NOW (Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid) is bedoeld om werkgevers die te maken hebben met omzetverlies te compenseren. Hierdoor kunnen werkgevers hun werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen. Na eerdere rondes NOW komt er nu NOW 3, een regeling die drie fases zal kennen. Voor de eerste fase gaat het loket maandag 16 november open.

NOW 3 – loket opent 16 november 2020

Hoe zien die drie fases eruit:

 • NOW 3.1: Voor de NOW 3, eerste tijdvak is de aanvraagperiode 16 november tot 13 december voor een tegemoetkoming in de loonkosten over de periode oktober, november, december. Werkgevers die te maken hebben met tenminste 20% verwacht omzetverlies, kunnen bij UWV een tegemoetkoming voor deze 3 maanden aanvragen ter hoogte van maximaal 80%  van de loonsom, gerelateerd aan het omzetverlies.
 • NOW 3.2: Voor de NOW 3, tweede tijdvak is de beoogde aanvraagperiode 15 februari 2021 tot en met 14 maart 2021 voor een tegemoetkoming in de loonkosten over de periode januari, februari en maart 2021. Werkgevers die te maken hebben met tenminste 30% verwacht omzetverlies, kunnen bij UWV een tegemoetkoming voor deze 3 maanden aanvragen ter hoogte van maximaal 80%  van de loonsom, gerelateerd aan het omzetverlies.
 • NOW 3.3: Voor de NOW 3, derde tijdvak wordt gestreefd naar een aanvraagperiode tussen 17 mei 2021 en 13 juni 2021 voor een tegemoetkoming in de loonkosten over de periode april, mei en juni 2021. Werkgevers die te maken hebben met tenminste 30% verwacht omzetverlies, kunnen bij UWV een tegemoetkoming voor deze 3 maanden aanvragen ter hoogte van maximaal 80%  van de loonsom, gerelateerd aan het omzetverlies.

Al deze fases zullen worden gebaseerd op de loonsom van juni 2020.

Het UWV biedt een online rekenhulp om het omzetverlies over 3 maanden te berekenen.

De volgende voorwaarden gelden voorlopig voor 3.1, zodra er meer bekend is over 3.2 zullen we u weer informeren.

 • NOW is ook van toepassing op de loonkosten voor werknemers waarvoor de werkgever geen loondoorbetalingsplicht (denk aan werknemers met een oproepcontract) heeft alhoewel de praktische invulling hiervan nog niet bekend is.
 • De voorwaarden van het NOW3 zullen inhouden dat het niet langer zo is dat u geen werknemers mag ontslaan op grond van bedrijfseconomische redenen maar dat het zo blijft dat u alleen NOW ontvangt en mag houden over loon dat wordt uitgekeerd zolang uw medewerkers nog in dienst zijn.
 • De aanvraag van het NOW zal met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober gelden en al het omzetverlies dat u vanaf die datum heeft geleden.
 • Op basis van uw aanvraag zal het UWV een tegemoetkoming verstrekken van 80% van de loonsom, bijvoorbeeld bij 20 procent omzetverlies ontvangt een bedrijf dus 80 procent x 20 procent = 16 procent van de loonsom. Bij 100 procent omzetverlies is dit 80 procent van de loonsom.
 • Achteraf zal worden vastgesteld wat het exacte omzetverlies was.
 • In de NOW3 krijgt de ondernemer meer ruimte om de bedrijfsvoering aan te passen op de nieuwe werkelijkheid. Werkgevers die NOW3-steun ontvangen, zullen worden verplicht om zich in te spannen om werknemers naar nieuw werk te begeleiden als zij werknemers ontslaan. Werkgevers kunnen hierbij gebruikmaken van de verschillende maatregelen uit het sociaal pakket. Hier vindt u daar meer informatie over.
 • Er mag geen dividend worden uitgekeerd gedurende de periode dat u NOW3 ontvangt.

Hoe vraagt u de NOW3 aan?

 • Vanaf 16 November zal er een formulier beschikbaar zijn op uwv.nl dat u moet invullen en uploaden.
 • Hiervoor heeft u de volgende gegevens nodig:
 • Uw bedrijfsgegevens: naam, adres (dit moet een Nederlands adres zijn), mobiel telefoonnummer, e-mailadres, KVK-nummer, gegevens contactpersoon.
 • Het loonheffingennummer: voor ieder loonheffingennummer moet u een aparte aanvraag indienen.
 • De 3 maanden waarover u minstens 20% omzetverlies verwacht.
 • Het verwachte percentage omzetverlies in die periode. Schat dit percentage zo precies mogelijk in. Zo voorkomt u dat u een te hoog bedrag ontvangt en misschien later geld moet terugbetalen.
 • Het rekeningnummer en de naam van de rekeninghouder: het rekeningnummer dat de Belastingdienst gebruikt om te veel betaalde loonheffingen aan u terug te betalen. Een buitenlands rekeningnummer is alleen toegestaan als dit een SEPA-rekeningnummer is.
 • Een kopie van uw bankafschrift (scan of schermafbeelding): een afschrift van de bankrekening die we hierboven noemen. Rekeningnummer en naam rekeninghouder moeten goed zichtbaar zijn.

Wij kunnen u hier uiteraard in begeleiden, neem even contact op met uw contactpersoon.

 

Over de aanvraag voor de TVL 2 (tegemoetkoming vaste lasten) zullen wij u informeren zodra bekend is wanneer de aanvraagperiode start.

 

Van Spronsen & Partners is een horeca-adviesbureau voor de gastvrijheids- en vrijetijdsindustrie. Het bedrijf is 34 jaar actief binnen deze branche en gespecialiseerd in haalbaarheidsonderzoeken, conceptontwikkeling, rendementsverbeteringen, horecavisies en -beleid, managementondersteuning en marketing & communicatie. Onze collega’s van Rollema & Partners en Van Spronsen Salaris bieden ook horeca-administratie en salarisadministratie speciaal voor de gastvrijheidsbranche.

Deze blog is geschreven door Jeroen Boon, account manager bij Rollema & Partners horeca-administratie. Wilt u contact opnemen dan kan dat via jeroenboon@spronsen.com, of telefonisch: 071 541 88 66 of via LinkedIn.
Food for Thought

Vul hieronder je gegevens in om maandelijks als eerste onze onderzoeken, blogs en interessante artikelen te ontvangen.

In de media
Van Spronsen & Partners groep
Rijnsburgerweg 80,
2333 AD LEIDEN
Telefoonnummer: 071-541 88 67
Klik hier voor een routebeschrijving en meer gegevens.