Golfclubs op zoek naar nieuwe doelgroepen

24 maart 2015 – Voor het eerst in jaren is het aantal golfers niet spectaculair gegroeid. De groei loopt steeds verder uit de pas met de forse toename van het aantal golfbanen en -holes in Nederland. Hierdoor komt de golfmarkt steeds meer onder druk te staan. De bonden zitten niet stil en hebben de handen ineengeslagen, om meer mensen aan het golfen te krijgen en de golfer te verleiden vaker te spelen. In vergelijking met het buitenland is de stijging van het aantal golfers tien keer zo hoog als de gemiddelde stijging in West-Europa. De hoge grondprijzen zorgen er echter voor dat er in Nederland fors meer golfers nodig zijn per golfbaan om te renderen. Dit en nog meer blijkt uit het onderzoek naar de Nederlandse golfmarkt door Van Spronsen & Partners horeca-advies uit Warmond.

Groei stabiliseert

Golf kent na voetbal en tennis het grootste aantal leden van de bij NOC*NSF aangesloten sportbonden. Jarenlang lag de jaarlijkse groei van het aantal golfers rond de 5%, in 2012 bedroeg deze 2% en in 2013 nog maar 0,3%, tot een totaal van circa 390.000 golfers. Hiermee ligt de golfparticipatie (het aantal golfers ten opzichte van de Nederlandse bevolking) op 2,3%. In Utrecht is de participatie het hoogst met 3,4%, in Friesland het laagst met 0,9%. In de periode 2009-2013 nam het aantal golfers toe met 12%. Zet hiertegenover dat het aantal golfbanen in dezelfde periode toenam met 30% tot circa 209 golfbanen; dan wordt duidelijk dat het ergens moet gaan wringen. Dit blijkt dan ook uit het feit dat het aantal gespeelde rondes per 18 holesbaan in deze periode afnam met 15% tot circa 34.500 in 2013.

Vergrijzing belangrijk

In tegenstelling tot vele andere sporters begint de gemiddelde golfer niet als kind, maar pas rond zijn 45e jaar. 50% van de golfers is zelfs ouder dan 50 jaar en de participatie in de groep 50-70 jaar ligt op 3,8%. Het is dus een uitdaging om meer jongeren te verleiden om te gaan golfen. Succes in de topsport, bijvoorbeeld door Joost Luiten, kan bijdragen aan groei in de breedtesport. Ook de programma’s ‘Committed to Jeugd’ en ‘Committed to Familie’ van de Nederlandse Golf Federatie (NGF) zetten in op groei binnen deze doelgroepen. Nieuwe golfers zijn niet meer bereid een torenhoge participatiefee te betalen en door het overaanbod ontstaat prijsconcurrentie. De inkomsten van golfclubs staan dus onder druk. Golfclubs zullen maatwerk moeten bieden om nieuwe leden aan te trekken. Guido Verschoor, samensteller van het onderzoek: ‘De golfclub Dorhout Mees is hierin een voorloper. Men biedt een uitgebreid keuzemenu, waaruit de golfer op basis van onder andere de verwachte bezoekfrequentie een abonnement op maat samenstelt.’

Buitenland

Opvallend is dat sinds 1985 nergens in West- Europa het aantal golfers zo hard is gestegen als in Nederland (+2300%). De stijging ligt hiermee tien keer zo hoog als de gemiddelde stijging in West-Europa. De golfparticipatie is binnen Europa alleen hoger in Zweden, Ierland en Denemarken. Nederland is van dit viertal echter het enige land waar de participatie de afgelopen jaren niet gedaald is. Ten slotte is opvallend dat er in West-Europa per golfbaan gemiddeld 600 golfers zijn, terwijl dat er in Nederland maar liefst circa 1.700 zijn. Dit lijkt op zich positief, ware het niet dat dit aantal in Nederland absoluut noodzakelijk is om te renderen als golfbaan. De aanvangsinvesteringen voor een golfbaan zijn in Nederland namelijk relatief hoog, mede door de hoge grondprijzen.

Toekomst

Op basis van de historische ontwikkelingen voorzien we voor de stijging van het aantal golfers twee scenario’s. Indien de participatie binnen de verschillende leeftijdsgroepen gelijk blijft, zal het aantal golfers de komende vijftien tot twintig jaar nog marginaal stijgen tot circa 400.000. Indien de totale participatie afnemend blijft stijgen, zoals de afgelopen jaren het geval was, dan ligt de piek rond 2020 op ongeveer 413.000 golfers. Daarna vlakt het aantal golfers af. Voor de golfmarkt is het te hopen dat de nieuwe acties en programma’s aanslaan. Als deze cijfers uitkomen, is het niet te hopen dat de circa 50 plannen voor nieuwe golfbanen in Nederland allemaal gerealiseerd worden. Het gemiddeld aantal golfers per golfbaan zal dan dalen naar ongeveer 1.500.

Auteur: Guido Verschoor, senior-adviseur bij Van Spronsen & Partners horeca-advies

Dit artikel verscheen eerder in Greenkeeper.

Deze blog is geschreven door een junior adviseur. Wilt u contact opnemen dan kan dat via leonievanspronsen@spronsen.com, of via niektimmermans@spronsen.com of telefonisch: 071 541 88 67.
Food for Thought

Vul hieronder je gegevens in om maandelijks als eerste onze onderzoeken, blogs en interessante artikelen te ontvangen.

In de media
Van Spronsen & Partners groep
Rijnsburgerweg 80,
2333 AD LEIDEN
Telefoonnummer: 071-541 88 67
Klik hier voor een routebeschrijving en meer gegevens.