Alles rondom het aanvragen van hulp in deze Coronavirus crisis

23 maart 2020 – Naar aanleiding van onze Food for Thought van 18 maart, hierbij een update met informatie over maatregelen voor ondernemers rondom de uitbraak van het coronavirus. Wat kunt u doen om alles zo goed mogelijk te regelen voor uw onderneming?

Food for Thought | Alles rondom het aanvragen van hulp in deze Coronavirus crisis

Met in deze update meer informatie over uitstel van betalingen aan de waterschapsbelasting en de pensioenfondsen. De invorderingsrente en belastingrente zijn tijdelijk verlaagd naar 0,01% en de maximale looptijd van het BMKB-C is 8 kwartalen. Wordt u zelf getroffen door het COVID-19 virus, check dan uw arbeidsongeschiktheidsverzekering.
Daarnaast heeft Horecatrends als initiatief gelanceerd #horecares om bedrijven die openblijven voor afhalen of bezorgen extra aandacht te geven op hun Instagram pagina. Gebruik hierbij #horecares.

Bel uw bank voor uitstel voor de aflossing op uw leningen

19 maart is bekend geworden dat MKB bedrijven met een financiering tot 2,5 miljoen euro een half jaar uitstel krijgen van de aflossing op uw leningen. De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) heeft dit zojuist bekend gemaakt.

Noodloket

U heeft vast ook gehoord over het noodloket dat de regering heeft aangekondigd. Op dit moment is daar nog niet veel over bekend behalve de volgende verklaring: “Er komt een noodloket voor de tegemoetkoming in de vorm van een gift voor de eerste nood bij ondernemers die direct zijn getroffen door overheidsmaatregelen ter bestrijding van de coronacrisis en die hun omzet daardoor geheel of grotendeels zien verdwijnen. Het gaat hier in het bijzonder om eet- en drinkgelegenheden en andere etablissementen die het grootste deel van hun activiteiten noodgedwongen moeten staken, zoals schoonheidssalons en anderen die mogelijk in de problemen komen vanwege de 1,5 meter afstandseis. Zij zien hun inkomsten grotendeels teruglopen, terwijl hun vaste lasten intussen gewoon doorlopen en hun uitgaven in veel gevallen al gedaan zijn. Deze inkomsten kunnen bovendien moeilijk worden ingehaald wanneer de COVID-19-uitbraak achter de rug is. Eis is wel dat het ondernemingen betreft met een fysieke inrichting buiten het eigen huis. De tegemoetkoming moet nog verder worden uitgewerkt. Het betreft een eenmalig vast bedrag van € 4.000,= voor de periode van drie maanden en geldt alleen voor ondernemingen die qua type en sector in ieder geval aan bovengenoemde voorwaarden voldoen. De voorwaarden worden op dit moment uitgewerkt. Indien nodig worden deze voorwaarden steeds geactualiseerd.”

Aanvragen uitstel betalingen aan Belastingdienst

Uitstel kan aangevraagd worden op inkomsten-, vennootschap-, omzet- en loonbelasting.

Uitstel voor de belastingen kunnen worden aangevraagd nadat er een (naheffings)aanslag is opgelegd. Dat wil zeggen u betaalt de loon- en omzetbelasting niet waarna de belastingdienst u een naheffingsaanslag stuurt. Stel dan een brief op waarin u uitstel aanvraagt van betaling en hierbij legt u uit hoe u door de uitbraak van het Coronavirus in betalingsproblemen bent geraakt. Indien u een aanslag inkomsten- en vennootschapsbelasting hebt ontvangen kunt u ook zo’n brief sturen. Nadat De Belastingdienst uw verzoek heeft ontvangen, stoppen zij met invorderingsmaatregelen. U krijgt automatisch 3 maanden uitstel van betaling. Een boete voor het niet op tijd betalen van btw of loonheffingen hoeft u niet te betalen.

Het kabinet wil de administratieve lasten van het aanvragen van uitstel van betaling voor u zo beperkt mogelijk houden. Voor de eerste 3 maanden is dus geen verklaring van een derde deskundige (bijvoorbeeld accountant of brancheorganisatie) nodig. Mogelijk is een betalingsuitstel van 3 maanden voor u te kort. U kunt ook voor een langere periode uitstel aanvragen. De Belastingdienst vraagt u dan nog aanvullende informatie aan te leveren (eventueel verklaring van een derde deskundige). Daarover gaat de Belastingdienst nog nader berichten.

Verzend de brief naar de Belastingdienst, Postbus 100, 6400 AC Heerlen. Na ontvangst zet de Belastingdienst de invorderingen stop. Beoordeling vindt achteraf plaats.

Invorderingsrente en belastingrente tijdelijk verlaagd naar 0,01%

Betaal je een aanslag niet op tijd? Dan moet je normaal gesproken 4% invorderingsrente betalen vanaf het moment dat de uiterste betaaldatum is verstreken. In verband met het coronavirus verlaagt de Belastingdienst de invorderingsrente tijdelijk naar 0,01%. De verlaging geldt voor alle belastingschulden en gaat in vanaf vandaag, 23 maart 2020.

Naast invorderingsrente hebben sommige ondernemers ook te maken met belastingrente. Die moet je balen wanneer een aangifte te laat of met een verkeerd bedrag wordt ingediend, waardoor deze niet kan worden vastgesteld door de Belastingdienst. De belastingrente is 8% voor de vennootschapsbelasting en 4% voor overige belastingen. Ook deze rentes worden vanaf 1 juni 2020 tijdelijk verlaagd naar 0,01%. De verlaging van de belastingrente voor de inkomstenbelasting gaat in per 1 juli 2020.

Uitstel van betaling pensioenfondsen

Pensioenuitvoerders gaan ondernemers die door de coronacrisis in acute problemen komen of zijn gekomen zoveel mogelijk tegemoet komen als deze problemen ervaren bij het betalen van de pensioenpremies. Naast de betalingsregelingen die de Belastingdienst, gemeenten en banken treffen, wil ook de pensioensector een bijdrage leveren om snel de acute problemen helpen op te lossen. Veel pensioenuitvoerders pakken dit momenteel al op. Ondernemers die in acute problemen komen met het betalen van hun pensioenpremies wordt aangeraden de website van hun pensioenuitvoerder te raadplegen en zo nodig contact op te nemen met hun pensioenfonds, verzekeraar, premiepensioeninstelling of hun financieel adviseur.

Pensioenfonds Horeca en Catering heeft voorlopig de betalingstermijn eenmalig met 30 dagen opgeschort. Wat betekent dit voor de betaaldata? Voor werkgevers die betalen met een automatische incasso is de eerstvolgende incasso op 30 april 2020 in plaats van 31 maart. Zij zullen ondernemers voor die tijd informeren hoe we het incassoschema daarna invullen. Ze willen een dubbele incasso voorkomen. Werkgevers die handmatig betalen of met een automatische overboeking mogen hun nieuwe nota betalen voor 1 mei 2020 in plaats van voor 1 april 2020.

Waterschapsbelasting

Als ondernemers de waterschapsbelasting niet kunnen betalen vanwege de crisis, krijgen ze uitstel. Dat maken de Unie van Waterschappen, MKB-Nederland en VNO-NCW op 22 maart bekend.
Verschillende waterschappen zetten bovendien de invordering van belastingen helemaal stil en betalen facturen direct, ruim voor de vervaldatum. Daarnaast zetten waterschappen alles op alles om de opdrachtverlening en vergunningverlening aan bedrijven door te laten gaan, zodat het werk in de grond-, weg- en waterbouw kan doordraaien. De meest voorkomende maatregelen van de waterschappen zijn: Er wordt coulant omgegaan met verzoeken om uitstel van betaling. Ondernemers en zzp-ers die aangeven dat ze hun belastingaanslag als gevolg van de crisis niet op tijd kunnen betalen, krijgen bij de meeste waterschappen uitstel van betaling en hoeven de aanslag voorlopig dus niet te betalen. Het uitstel geldt voorlopig voor bepaalde tijd, meestal voor een periode van 3 tot 6 maanden vanaf nu. Er worden ook soepele betalingsregelingen getroffen. De opgelegde aanslag wordt dan wel betaald, maar dat kan in een langere periode.

Uitstel van betaling gemeentebelasting

Verschillende gemeenten hebben laten weten dat ondernemers en inwoners uitstel kunnen aanvragen voor de betaling van hun lokale belasting. Dit kan alleen als er betalingsproblemen zijn ontstaan als gevolg van het coronavirus. Inwoners van Almere en Zutphen kunnen in ieder geval om uitstel vragen. Bezoek de website van je eigen gemeente voor meer informatie.

Aanvragen extra krediet

De overheid maakt ruim 300 miljoen euro vrij voor ondernemers die in de problemen komen door het coronavirus. Via de BMKB (Borgstelling MKB) staat de overheid garant voor de kredieten aan ondernemers. Op deze manier kun je als ondernemer makkelijker geld lenen bij een kredietverstrekker (bijvoorbeeld een bank). De aangepaste regeling wordt BMKB-C genoemd. In de reguliere regeling betreft het borgstellingskrediet 50% van het krediet dat wordt verstrekt, dit wordt verhoogd naar 75%. Daardoor kunnen banken makkelijker en sneller krediet verruimen en heb jij als ondernemer de mogelijkheid om eerder en meer geld te lenen. De BMKB is bestemd voor ondernemingen met maximaal 250 werknemers (fte), met een jaaromzet tot € 50 miljoen of een balanstotaal tot € 43 miljoen. Het kredietdeel voor risico van de bank kan in de vorm van een nieuwe lening, een nieuw rekening courant krediet (rood staan) of een verhoging van een bestaand rekening courant krediet. De maximale looptijd van het BMKB-C krediet is 8 kwartalen.

Deze regeling is voor u als ondernemer beschikbaar via uw bank of kredietverstrekker, tot nu toe hebben banken allemaal een afzonderlijke manier van afhandelen. Neem contact op met uw bank om uit te vinden wat u moet aanleveren voor deze kredietaanvraag.

Werktijdverkorting (WTV) wordt vervangen door noodfonds (NOW)

Het NOW (Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid) is bedoeld om werkgevers die te maken hebben met omzetverlies te compenseren. Hierdoor kunnen werkgevers hun werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen. Het NOW komt in plaats van de bestaande werktijdverkorting, die hiermee per direct komt te vervallen. Er kan nog geen aanvraag ingediend worden voor de NOW, het UWV is hard aan het werk om de nieuwe manier van aanvragen zo snel mogelijk te presenteren.
Wat weten we nu:

 • Alle eerdere aanvragen voor werktijdverkorting zullen worden meegenomen in het NOW, u hoeft geen nieuwe aanvraag te doen. Wel zal het UWV bij u terugkomen met aanvullende vragen als u al een vergunning had aangevraagd.
 • NOW is ook van toepassing op de loonkosten voor werknemers waarvoor de werkgever geen loondoorbetalingsplicht (denk aan werknemers met een oproepcontract) heeft alhoewel de praktische invulling hiervan nog niet bekend is.
 • De voorwaarden van het NOW zullen inhouden dat u geen werknemers mag ontslaan op grond van bedrijfseconomische redenen en u tenminste 20% omzetverlies moet hebben.
 • De aanvraag van het NOW zal met terugwerkende kracht vanaf 1 maart gelden en al het omzetverlies dat u vanaf die datum heeft geleden.
 • Op basis van uw aanvraag zal het UWV een voorschot verstrekken van 80% van de verwachte tegemoetkoming, de datum van uitkeren is nog niet bekend.
 • De aanvraag zal voorlopig voor 3 maanden geldig zijn en zal waarschijnlijk 1x verlengd kunnen worden met nog eens 3 maanden (de voorwaarden die gesteld zullen worden aan de verlenging zijn nog niet bepaald).
 • De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van het omzetverlies. Voor nu is bekend dat het bij 100% omzetverlies gaat om 90% tegemoetkoming van de loonsom, bij 50% omzetverlies zal 45% van de loonsom worden vergoed en bij 25% omzetverlies zal de tegemoetkoming 22,5% bedragen.
 • Achteraf zal worden vastgesteld wat het exacte omzetverlies was.

Verlagen voorlopige aanslag inkomstenbelasting & vennootschapsbelasting

Wanneer je een lagere of geen winst of een lager inkomen verwacht door de uitbraak van het coronavirus en nu al een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting voor 2020 hebt ontvangen, kunt u het bedrag van uw voorlopige aanslag (laten) wijzigen, zodat u direct minder belasting betaalt. Verlaag daarvoor uw inkomsten via de site van de belastingdienst of vraag uw boekhouder/accountant dit te doen.

Aanvragen uitstel/kwijtschelding van huur

Het is door de maatschappelijke situatie waar we ons in bevinden momenteel niet ongepast om uw verhuurder te benaderen met de vraag hoe dit financieel de komende periode moet verlopen. Neem contact op met uw verhuurder, geef bij hen het volgende aan:

 • Dat u door het verplicht sluiten van uw onderneming in verband met de uitbraak van het Coronavirus geen inkomsten hebt en dat u om die reden (verwacht) niet in staat bent om aan uw betalingsverplichtingen te voldoen.
 • Dat u daarom uw verhuurder verzoekt de betaling van deze maand ofwel te crediteren ofwel een regeling te treffen door bijvoorbeeld betalingen uit te stellen.

Energiekosten verlagen en aanpassen van de voorschotnota

Om uw vaste lasten als energie zo laag mogelijk te houden in de aankomende periode zijn er een aantal dingen die u kunt doen:

 • Alle koelingen en andere energie verbruikende opslagplekken leeghalen en uit doen (noteer hierbij alle producten i.v.m. eventuele regeling vanuit de verzekering of de overheid).
 • Maak keukenmachines schoon en zet deze uit.
 • Pas je voorschotnota aan door contact op te nemen met je energieleverancier. Overleg met hen de genomen maatregelen en een passend termijnbedrag, u kunt ook overleggen over een mogelijke betalingsregeling.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

Met een AOV ben je verzekerd van een inkomen, als je arbeidsongeschikt raakt. Bijvoorbeeld wanneer je een ongeval hebt gehad of wanneer je (langdurig) ziek bent. Meestal ontvang je met een AOV een vast bedrag per maand, maar dit hangt af van de voorwaarden van jouw verzekering. Ben je besmet met het coronavirus en heb je een AOV? Check dan bij je eigen verzekeraar waar je recht op hebt.

Wij wensen u in deze tijd veel sterkte en wijsheid, wij staan voor u klaar als u hulp nodig heeft en wij zullen u verder informeren zodra er meer bekend is.

 

 

Meer Blogs
18 maart 2020 – Marjolein van Spronsen blogt over ondernemerschap & het coronavirus. Ze geeft voorbeelden uit het...
31 janauri 2020 - Leonie van Spronsen blogt over het tankstation, wat gaan we doen met de tankstations als er steeds meer...
19 november 2019 – Niek Timmermans blogt over de hippe collabs & crossovers. Hoe hip en populair zijn deze begrippen in...
14 november 2019 – Marjolein van Spronsen blogt over het duurzaam ontbijten in hotels. Ze gelooft niet meer zo in grote...
28 oktober 2019 - Marjolein van Spronsen over de ontwikkelingen op het gebied van vegetarische burgers… Zij vraagt zich af...
22 oktober 2019 – Niek Timmermans geeft zijn visie op ontwikkelingen langs de Noordzeekust. Regelmatig wordt mij...
1 oktober 2019 – Nick ten Hove blogt over de ouderwetse etiquette in de horeca, soms zelfs een beetje vrouwonvriendelijk. Dit...
27 september 2019 – Niek Timmermans blogt over praktische gevolgen van het rookverbod in de rookruimtes van de horeca, dat...
26 juli 2019 – David Maartense blogt over hoe je creatief kunt omgaan met publiciteit rondom de horeca. Een ondernemer uit...
23 juli 2019 – Guido Verschoor geeft zijn visie op de binnenstad bekeken door zijn horecabril. Horecabril Zoals bekend...
22 juli 2019 – Niek Timmermans blogt over een poster om personeel te werven, waar hij tegenaan liep. Iedere uiting is een vorm...
20 juni 2019 – Voorpret is een deel van de belevenis toch? Marjolein van Spronsen blogt over hoe je als hotel onderdeel kunt...
13 juni 2019 – Wel of niet samenwerken met influencers? Betalen voor een fotootje, blog of vlog klinkt verleidelijk maar moet...
7 juni 2019 - Lennert Rietveld blogt over de worsteling van kleinschalige hotelbedrijven met het gebruik van marketing en het...
23 mei 2019 – Niek Timmermans blogt over boulderen. Hij hoorde erover en is het gaan proberen en heeft daarna de rest van zijn...
22 mei 2019 – Vera Rauwerda blogt over duurzame initiatieven, natuurlijk zijn niet alle initiatieven voor elk concept...
17 mei 2019 – Algoritmes die in de toekomst een recensie over je bedrijf schrijven? Wie weet! David Maartense blogt over...
15 mei 2019 - Micha blogt over hoe de millennial ‘beleving’ in horeca ondernemingen ervaart. Ook zij genieten van...
9 mei 2019 – Guido Verschoor geeft op basis van de cijfers een devies aan horecaondernemers: “let me entertain...
6 mei 2019 – Demi Poppe blogt over de flexibele hotelaccommodaties, in haar ogen een duurzaam hotelconcept voor de toekomst....
1 mei 2019 – Nick ten Hove blogt over de enorme populariteit van speciaalbieren en het effect op de marketing van de...
18 april 2019 – David Maartense blogt over de eco labels in de toeristische sector. Wat zegt zo’n eco label nou eigenlijk...
16 april 2019 – Marjolein van Spronsen blogt over dat je altijd om een review mag vragen… ter plekke, persoonlijk, in een...
12 april 2019 – Bart van Beest blogt over gastvrijheid inzake het betalingsverkeer. Natuurlijk begrijpt hij de...
10 april 2019 – Nick ten Hove blogt over de term ‘horecatijgers’ en geeft het voorbeeld van de campagne voor het werven van...
8 april 2019 – Naar aanleiding van berichten dat horeca oprukt in binnensteden en shoppingmalls, vaak ten koste van retail,...
5 april 2019 – Vera Rauwerda blogt over het inzetten van robots in de horeca naar aanleiding van een bezoekje aan Mr. Mofongo in...
4 april 2019 - In samenwerking met www.horecatrends.com verzorgt Lennert Rietveld trendpresentaties voor horeca-en...
2 april 2019 – Demi blogt over het uitsterven van fooi in de Nederlandse horeca. Wat zijn hier de oorzaken van? Het...
Leiden, 1 april 2019 - Micha blogt over het vooroordeel dat veel mensen hebben bij het gedrag van gamers. Kunnen e-sport cafés...
Leiden, 22 maart 2019 - De afgelopen 10 jaar is het aantal pannenkoekenrestaurants in Nederland toegenomen van 321 naar 390...
21 maart 2019 - Niek Timmermans blogt over het nut, of beter gezegd, de noodzaak van een leisurevisie. Waarom je niet vanuit...
4 maart 2019 – Nick ten Hove blogt over 0.0% bier. Toen hij vroeger achter de bar stond was Spa Rood verreweg het populairste...
25 februari 2019 – David Maartense blogt over een nieuw verschijnsel in de bezorgmarkt. De virtuele restaurants, ook wel...
25 februari 2018 – Guido Verschoor, senior adviseur bij Van Spronsen & Partners horeca-advies, blogt over het effect...
15 februari 2019 – Guido Verschoor reageert op een artikel waarin de gegevens werden gebruikt van zijn onderzoek...
7 februari 2019 –David Maartense blogt over sociale media en het gebruik van de juiste kanalen. Welke social media platform...
30 januari 2019 – Vera Rauwerda blogt over dat zij ouderwetse maar zeker erg gezellig concepten ziet ontstaan in de...
28 januari 2019 – Guido Verschoor blogt over hotelbeleid door gemeentes, alhoewel hij signaleert dat er steeds meer...
10 januari 2019  – Niek Timmermans blogt over Virtual Reality Gaming locaties, welk type heeft de toekomst? Levensduur...
7 januari 2019 – Lennert Rietveld vraagt zich in deze blog af of mensen in de horeca willen werken in een bedrijf waar alles al...
31 december 2018 – Guido Verschoor blogt over vleesconsumptie of met name de niet-vleesconsumptie dat een ‘hot’ item is...
27 december 2018 – Demi Poppe blogt over storytelling als reclame uiting en hoe kun je dat in de horeca toepassen? De emo...
24 december 2018 – De laatste blog voor onze organisatie van Mike Adam. Hij gaat de komende periode afstuderen en werken in de...
16 december 2018 – David Maartense blogt over het negatieve imago dat nog steeds vastkleeft aan hostels. Terecht of...
13 december 2018 – Mike Adam blogt over de spin-off van het programma House Rules NL: Hotel Rules. Heb je als deelnemend hotel...
26 november 2018 – Nick ten Hove blogt over zijn ‘Kerstmenu onderzoek’ in vergelijking met de commotie op Twitter rondom...
22 november 2018  – Niek Timmermans geeft antwoord op een vraag uit de markt; of er in een stad nog wel marktruimte is voor nog...
15 november 2018 – Marjolein van Spronsen is ervan overtuigd dat met innoverende, veganistische en vegetarische gerechten...
9 november 2018 – Guido Verschoor blogt over een verblijf in een modern hotelconcept met een speelse lobby en zag hoe zij, op...
24 oktober 2018  – Niek Timmermans raadt zorgverzekeraars aan work-out sessies in trampolineparken op te nemen in het...
21 september 2018 – Niek Timmermans blogt over het moment waarop je een adviseur het best kunt inschakelen. Hij biedt...
14 september 2018 – Nick ten Hove blogt over de ‘Google recensie’, hij vindt het een bijzonder fenomeen en vraagt zich af...
27 augustus 2018 – Guido Verschoor blogt over zijn presentatie op een inspiratie dag voor tankshophouders en heeft het over...
10 augustus 2018 – Marjolein van Spronsen blogt over hoe je op een positieve manier kunt omgaan met zowel negatieve als...
3 augustus 2018 – David Maartense blogt over vier onderdelen die de online aanwezigheid van je bedrijf sterk kunnen...
27 juli 2018 – Marjolein van Spronsen blogt over de bijzondere ijssmaken en ijsgerechten die we met horecatrends.com...
23 juli 2018 – Michiel Dröge blogt over het verzamelen van data als onderdeel van je bedrijfsvoering. Is data het nieuwe...
22 juni 2018 – Michiel Dröge blogt over een bezoek aan Strijp-S waar hij ervaart dat het verhaal klopt als een bus. Een...
22 juni 2018 – Niek Timmermans blogt over de toekomst van de bar. Gaan we net als fastfoodrestaurants ook fastbar concepten...
8 juni 2018 – Marjolein van Spronsen blogt over wat je kunt doen als hotel om je gasten al voor zij ter plekke zijn gastvrij te...
7 juni 2018 – Lennert Rietveld blogt over wat een vestigingsplaatsonderzoek (VPO) inhoudt. Trucje of wetenschap? Een...
1 juni 2018 – Guido Verschoor blogt over voorbeelden waar je nu al niet meer mag roken op het terras, winkelzones en op...
2 mei 2018 – Marjolein van Spronsen blogt over ‘nappen’ en vraagt zich af of dit de nieuwe wellness rage gaat worden. Nap...
18 april 2018 – Raak als horecaondernemer vooral niet in paniek als je rookruimte moet verdwijnen! Lennert Rietveld geeft...
4 april 2018 -  Kun je gasten die een topavond hebben gehad vragen een review achter te laten op bijvoorbeeld Tripadvisor?...
28 maart 2018 – Michiel Dröge blogt over betalingsgemak en ontwikkelingen die in de nabije toekomst op ons af komen. Hé...
26 maart 2018 – Marjolein van Spronsen blogt over culinair snacken. Waarom geen restaurant of foodhal dat zich...
26 februari 2018 – Guido Verschoor blogt over een nieuwe klap voor de discotheeksector wanneer rookruimtes daadwerkelijk...
23 februari – Niek Timmermans mengt zich in de discussie over het verbod op rookruimtes in de horeca en kijkt naar de eventuele...
13 februari 2018 – Niek Timmermans vraagt zich in deze blog af hoelang het nog duurt voordat hij, bijvoorbeeld op een station,...
8 februari 2018 – Marjolein van Spronsen blogt over voorbeelden van samenwerken in Londen, het plezier onderling en de...
2 februari 2018 – Nick ten Hove blogt over technologische ontwikkelingen in kroegen en zijn oplossing voor de wachtrij voor...
29 januari 2018 - David Maartense blogt over de revival van de arcadegames binnen de horeca en leisure! De redding van het bruine...
26 januari 2018 – Michiel Dröge blogt over de toekomst van de bezorgmarkt, gebaseerd op de technische mogelijkheden in...
19 januari 2018 – Niek Timmermans blogt over regendouches, dockingstations of bluetooth soundbars. In ieder geval vindt...
17 januari 2018 – Marjolein van Spronsen blogt over kleine bouwkundige missers…. Bouwkundige missers, beetje...
18 december 2017 – Michiel Dröge blogt over keuzestress, waarom zo’n enorme keuze aanbieden in je...
13 december 2017 – Lennert Rietveld blogt over wat bij Van Spronsen & Partners horeca - advies een...
11 december 2017 – Marjolein van Spronsen blogt over Instagram Stories en vraagt zich af of jij er al meewerkt voor je hotel of...
29 november 2017 – Guido Verschoor blogt over de beoogde verhoging van het lage BTW tarief. Mooi moment om eens serieus te gaan...
8 november 2017 – Guido Verschoor blogt over de voordelen van kortingsstickers in de horeca. Anti-verspillingsacties...
23 oktober 2017 – Niek Timmermans blogt over de kansen die je laat liggen als je gasten laat betalen voor WiFi! Laaghangend...
16 oktober 2017 - Marjolein van Spronsen blogt over het succes van formules waar de trots van een natie op hun gerechten centraal...
13 oktober 2017 – David Maartense blogt over het gebrek aan fatsoen wanneer Nederlanders moeten wachten op een drankje. Hoe...
11 oktober 2017 - Nick ten Hove blogt over waarom je beter een bruin café kunt bezoeken dan een psych! De bruine kroeg is...
9 oktober 2017 – Guido Verschoor blogt over het belang van een horecavisie voor in een stad. Bad tourist drives out good...
27 september 2017 – Marjolein van Spronsen blogt over een onderwerp waar je als horecaondernemer ouders blij meemaakt en...
4 augustus 2017 – David Maartense reageert op de blog van collega Nick ten Hove die zich afvraagt of je als restaurant nog wel...
2 augustus 2017 – Nick ten Hove over het nut van een website versus het gebruiken van Facebook. Toen ik van de week een...
27 juli 2017 - Marjolein van Spronsen blogt over gastvrijheid en volgens haar één van de belangrijkste eigenschappen:...
24 juli 2017 – Guido Verschoor gelooft niet in wondermiddelen om een zaak draaiend te krijgen maar geeft in deze blog toch een...
20 juli 2017 – Bram Kosterink blogt over startende horecabedrijven en het belang van constantheid, met name in de...
17 juli 2017 - Michiel Dröge blogt over klachtafhandeling… Alleen een biertje van de rekening afhalen bij een klacht werkt...
10 juli 2017 – Een zoete blog van David Maartense over clichés in de horeca; het zijn de kleine dingen die het ‘m doen….. En...
7 juli 2017 – Marjolein van Spronsen over een ultiem gastvrij gebaar. Onuitvoerbaar voor de meeste horecabedrijven,...
3 juli 2017 – Bram Kosterink blogt over representatieve personeelskleding. Ben jij een horecamedewerker die nog in de polo...
28 juni 2017 – Nick ten Hove blogt over de opkomst van speciaal bier en de teloorgang van pils. Het is 2006, ik ben 16 en...
23 juni 2017 – Marjolein van Spronsen over de teloorgang van discotheken. Een beetje ‘out of the box’ denken en mooie...