Overige diensten

Overige Diensten

Overige diensten die wij aanbieden zijn onder andere:

Mystery visits

Door middel van onaangekondigde bedrijfsbezoeken wordt een objectief beeld van de feitelijke situatie voor gasten nagebootst. De rapportages zijn kritisch en bondig geschreven en geven direct concrete maatregelen om de bedrijfsvoering te verbeteren.

Bedrijfswaarderingen

Het vaststellen van de bedrijfseconomische waarde van de onderneming op basis van exploitatieresultaten. Een waardering verschaft inzicht bij situaties van aan- of verkoop van een horeca- of leisurebedrijf, maar ook bij management buy in/out of bij een uitkoopsombepaling.

Huurwaardebepaling

Bij totstandkoming van een reële huurwaarde wordt uitgegaan van een locatieanalyse, beschikbare vierkante meters en de omzetpotentie van een bedrijf. De huurwaarde wordt in een bandbreedte aangegeven waarbij tevens advies wordt gegeven over de huurconstructie (vast, variabel).

Schadesombepaling

Bij een schadesombepaling wordt de geleden schade vastgesteld, ontstaan door bijvoorbeeld een wijziging in het bestemmingsplan of een verslechterde marktpositie door omliggende bebouwing.

Paneldiscussies

Ook verzorgen we paneldiscussies over horeca, bedrijfsvoering en ontwikkelingen. De discussie wordt conceptueel verzorgd en voorzien van aansprekend presentatiemateriaal en inspirerende sprekers.

Trendpresentaties en gastspreker congressen

De verzorging van trendpresentaties en inspiratiesessies inzake de nationale en internationale ontwikkelingen op het gebied van hospitality, marketing, leisure, retail of trends en ontwikkelingen. Energieke sessies boordevol kennis en inspiratie mede middels input van ons platform www.horecatrends.com.

Overige diensten

Begeleiding onderhandelingen, beoordelingen ondernemers en -plannen, brainstormen en klankboorden, werving en selectie.

Meer Diensten
Een waardebepaling Een waardebepaling is een kritische beoordeling van de waarde van een bedrijf. Zowel bij een geplande...
Ondernemers maar vooral ook veel banken, gemeenten en ondersteunende organen zijn op zoek naar het antwoord op deze vraag:...
Een haalbaarheidsonderzoek is een kritische beoordeling van plannen voor nieuwe bedrijven of uitbreiding van bestaande...
Horeca speelt bij gemeentes een belangrijke rol in het straatbeeld. Bij veel ontwikkelingsplannen wordt ingezet op horeca,...
Management ondersteuning is gericht op het ondersteunen, adviseren, bijsturen en monitoren van het management, de directie...
Horeca speelt bij gemeentes een belangrijke rol in het straatbeeld. Bij veel ontwikkelingsplannen wordt ingezet op horeca,...
Veranderingen in de markt, beperkingen in groei van de huidige exploitatie zorgen ervoor dat bedrijven behoefte hebben aan...
De doorlichting is een grondige analyse van een gastvrijheidsonderneming gericht op rendementsverbetering. De...
Een conceptontwikkeling vindt plaats naar aanleiding van een ondernemer die zijn gastvrijheidfilosofie vertaald wil zien...
Een marketing communicatieplan zorgt voor verhoging van de omzet en naamsbekendheid en biedt begeleiding bij het opzetten of...
De Ladder voor Duurzame Verstedelijking is een veelgebruikt instrument bij bestemmingsplanwijzigingen en afwijking...
Voor gemeentes, stichtingen en strandexploitanten doen wij marktconforme huurwaarde- en pachtsom bepalingen voor de...
Voor franchises in de horeca en leisure sector stellen wij diverse adviesrapporten op en voeren wij de benodigde onderzoeken...
Voor de horeca en leisure sector voeren wij vestigingsplaatsonderzoeken uit. Wij hebben ruime ervaring in VPO studies voor...
We are a hospitality consulting firm for the Dutch hospitality and leisure industry with more than 30 years of experience. Our...