Marketing & communicatieplan

Marketing communicatie

Een marketing communicatieplan zorgt voor verhoging van de omzet en naamsbekendheid en biedt begeleiding bij het opzetten of verbeteren van de marketingactiviteiten.

 •     Vaststellen van uitgangspositie (visie, uitstraling)
 •     Bezoek en analyse van het bedrijf
 •     Marktsituatie vanuit aanbod- en vraagzijde
 •     Nulmeting van naamsbekendheid en imago
 •     SWOT analyse
 •     Formuleren van missie en toekomstige gewenste identiteit;
 •     Doelstellingen voor resultaat
 •     Invoering en begeleiding yield-beleid
 •     Opstellen marketing strategie en creatieve uitwerking communicatieplan:
 •     Vaststellen van de boodschap pay-off: campagne
 •     Planning en budget
 •     Specifieke benadering verschillende doelgroepen
 •     Social media gebruik
 •     Online kanalen / vindbaarheid / nieuwsbrieven
 •     Offline acties zoals flyers en advertenties
 •     Guerrillamarketing
 •     Vaak volgt een begeleidingsperiode voor de uitvoering

Kosten

Wij stellen voor iedere opdrachtgever een maatwerk offerte op. De kosten voor een marketing en communicatieplan zijn sterk afhankelijk van het type en grootte bedrijf en starten vanaf circa € 2.500,=. Bel ons op 071 – 541 88 67 voor meer informatie.

Meer Diensten
Een waardebepaling Een waardebepaling is een kritische beoordeling van de waarde van een bedrijf. Zowel bij een geplande...
Ondernemers maar vooral ook veel banken, gemeenten en ondersteunende organen zijn op zoek naar het antwoord op deze vraag:...
Een haalbaarheidsonderzoek is een kritische beoordeling van plannen voor nieuwe bedrijven of uitbreiding van bestaande...
Horeca speelt bij gemeentes een belangrijke rol in het straatbeeld. Bij veel ontwikkelingsplannen wordt ingezet op horeca,...
Management ondersteuning is gericht op het ondersteunen, adviseren, bijsturen en monitoren van het management, de directie...
Horeca speelt bij gemeentes een belangrijke rol in het straatbeeld. Bij veel ontwikkelingsplannen wordt ingezet op horeca,...
Veranderingen in de markt, beperkingen in groei van de huidige exploitatie zorgen ervoor dat bedrijven behoefte hebben aan...
De doorlichting is een grondige analyse van een gastvrijheidsonderneming gericht op rendementsverbetering. De...
Een conceptontwikkeling vindt plaats naar aanleiding van een ondernemer die zijn gastvrijheidfilosofie vertaald wil zien...
De Ladder voor Duurzame Verstedelijking is een veelgebruikt instrument bij bestemmingsplanwijzigingen en afwijking...
Voor gemeentes, stichtingen en strandexploitanten doen wij marktconforme huurwaarde- en pachtsom bepalingen voor de...
Voor franchises in de horeca en leisure sector stellen wij diverse adviesrapporten op en voeren wij de benodigde onderzoeken...
Voor de horeca en leisure sector voeren wij vestigingsplaatsonderzoeken uit. Wij hebben ruime ervaring in VPO studies voor...
Overige diensten die wij aanbieden zijn onder andere: Mystery visits Door middel van onaangekondigde...
We are a hospitality consulting firm for the Dutch hospitality and leisure industry with more than 30 years of experience. Our...