Ladder Voor Duurzame Verstedelijking

Ladder van duurzame stedelijke ontwikkeling nieuw

De Ladder voor Duurzame Verstedelijking is een veelgebruikt instrument bij bestemmingsplanwijzigingen en afwijking bestemmingsplan voor horeca- en leisureontwikkelingen. Wij hebben ervaring in het opstellen van notities en studies voor de ‘Ladder’.

Sector ervaring

Wij kunnen Ladder onderbouwingen verzorgen voor de volgende sectoren:

  • Hotels en hotellerie/accommodatie aanbieders
  • Restaurantbedrijven/food concepten
  • Drankenbedrijven en zaalaanbieders/zaalbedrijven/Eventhallen
  • Leisure en recreatiebedrijven: o.a. indoorspeeltuinen, Family Entertainment centers, bioscopen
  • Wellness- en saunabedrijven

Benodigde onderdelen Ladder Voor Duurzame Verstedelijking

Trede 1: Bepaling behoefte. Is er behoefte aan de beoogde functie?
Onderbouwing op basis van marktstudie ter bepaling van de marktbehoefte aan de beoogde functie. Dit kan kwantitatief en kwalitatief worden vastgesteld. Vanuit onze marktervaring en omzetbepaling zijn wij in staat om voor alle horeca- en leisurefuncties de behoefte bepaling te benoemen. Hierbij werken wij vanuit een bepaling verzorgingsgebied waarbinnen de markt volledig in beeld wordt gebracht op het gebied van aantallen aanbieders (segmentatie, aanbod, niveau, oppervlakte) en vraag (doelgroepen, kwantitatieve en kwalitatieve behoefte). De toekomstige bekende ontwikkelingen (harde en zachte plancapaciteit) en toekomstige marktvraag wordt hierin meegenomen.

Trede 2: Is (een deel van) de behoefte op te vangen binnen bestaand stedelijk gebied binnen de regio (transformatie of herstructurering)?
Vanuit bestaande bestemming dient te worden vastgesteld of de functie reeds binnen bestaand stedelijk gebied valt. Indien dit niet het geval is, kunnen wij vanuit locatie eigenschappen en functieprofiel de voorwaarden bij/eisen aan mogelijke alternatieve locaties benoemen. Er dient onderzoek naar alternatieve geschikte locaties te worden gedaan en te worden bepaald in hoeverre deze geschikt zijn voor de invulling van de functie. Hierbij is de uniciteit van concept en locatie van belang.

Ervaring

Voor een voorbeeld uitspraak waarbij een rapportage vanuit ons bureau is gebruikt, verwijzen wij graag naar de Raad van State uitspraak voor Thermen Berendonck. Deze is hier terug te vinden. Een voorbeeld rapportage kunt u hier vinden.

Samenwerking partners en specialisten

Wij hebben goede ervaringen in het samenwerken met diverse marktpartijen en specialisten in het opstellen van benodigde onderbouwingen. De studies kunnen onderdeel uitmaken van planontwikkelingen, woningbouwontwikkelingen en bedrijventerreinen waarbij horeca of leisure als nevenfunctie ingetekend staat.

Juridisch advies

Voor juridisch advies verwijzen wij graag naar Hekkelman Advocaten in Nijmegen.

Kostenindicatie

Lichten wij graag toe in een vrijblijvend gesprek en is zeer afhankelijk van type bedrijf en methodische insteek.

Contact

Neem gerust contact op voor een vrijblijvende kennismaking. U kunt ons altijd bellen op 071-541 88 67 of mailen naar info@spronsen.com.

Meer Diensten
Een waardebepaling Een waardebepaling is een kritische beoordeling van de waarde van een bedrijf. Zowel bij een geplande...
Ondernemers maar vooral ook veel banken, gemeenten en ondersteunende organen zijn op zoek naar het antwoord op deze vraag:...
Een haalbaarheidsonderzoek is een kritische beoordeling van plannen voor nieuwe bedrijven of uitbreiding van bestaande...
Horeca speelt bij gemeentes een belangrijke rol in het straatbeeld. Bij veel ontwikkelingsplannen wordt ingezet op horeca,...
Management ondersteuning is gericht op het ondersteunen, adviseren, bijsturen en monitoren van het management, de directie...
Horeca speelt bij gemeentes een belangrijke rol in het straatbeeld. Bij veel ontwikkelingsplannen wordt ingezet op horeca,...
Veranderingen in de markt, beperkingen in groei van de huidige exploitatie zorgen ervoor dat bedrijven behoefte hebben aan...
De doorlichting is een grondige analyse van een gastvrijheidsonderneming gericht op rendementsverbetering. De...
Een conceptontwikkeling vindt plaats naar aanleiding van een ondernemer die zijn gastvrijheidfilosofie vertaald wil zien...
Een marketing communicatieplan zorgt voor verhoging van de omzet en naamsbekendheid en biedt begeleiding bij het opzetten of...
Voor gemeentes, stichtingen en strandexploitanten doen wij marktconforme huurwaarde- en pachtsom bepalingen voor de...
Voor franchises in de horeca en leisure sector stellen wij diverse adviesrapporten op en voeren wij de benodigde onderzoeken...
Voor de horeca en leisure sector voeren wij vestigingsplaatsonderzoeken uit. Wij hebben ruime ervaring in VPO studies voor...
Overige diensten die wij aanbieden zijn onder andere: Mystery visits Door middel van onaangekondigde...
We are a hospitality consulting firm for the Dutch hospitality and leisure industry with more than 30 years of experience. Our...