Huurwaardebepaling strandexploitaties

Voor gemeentes, stichtingen en strandexploitanten doen wij marktconforme huurwaarde- en pachtsom bepalingen voor de commerciële strandexploitaties, zoals strandpaviljoens, strandhuisjes, verenigingen, kiosken en parkeerterreinen.

Met onze unieke aanpak, waarbij wij de specifieke kenmerken en kwaliteiten van de badplaats centraal stellen en kijken naar de verdienpotentie op het desbetreffende strand, leveren wij maatwerk.

Wij zijn van mening dat een benchmark met andere gemeenten inzichten oplevert maar niet bepalend moet zijn voor de huurprijzen, aangezien iedere badplaats uniek is. Indien wij een benchmark doen, vergelijken wij ‘appels met appels’ in plaats van ‘appels met peren’ en staan vraaggerelateerde aspecten centraal, aangezien dat direct van invloed is op omzetpotentie.

Contact

Benieuwd naar onze aanpak? Neem gerust contact op voor een vrijblijvende kennismaking. U kunt ons altijd bellen op 071-541 88 67 of mailen naar info@spronsen.com.

Meer Diensten
Een waardebepaling Een waardebepaling is een kritische beoordeling van de waarde van een bedrijf. Zowel bij een geplande...
Ondernemers maar vooral ook veel banken, gemeenten en ondersteunende organen zijn op zoek naar het antwoord op deze vraag:...
Een haalbaarheidsonderzoek is een kritische beoordeling van plannen voor nieuwe bedrijven of uitbreiding van bestaande...
Horeca speelt bij gemeentes een belangrijke rol in het straatbeeld. Bij veel ontwikkelingsplannen wordt ingezet op horeca,...
Management ondersteuning is gericht op het ondersteunen, adviseren, bijsturen en monitoren van het management, de directie...
Horeca speelt bij gemeentes een belangrijke rol in het straatbeeld. Bij veel ontwikkelingsplannen wordt ingezet op horeca,...
Veranderingen in de markt, beperkingen in groei van de huidige exploitatie zorgen ervoor dat bedrijven behoefte hebben aan...
De doorlichting is een grondige analyse van een gastvrijheidsonderneming gericht op rendementsverbetering. De...
Een conceptontwikkeling vindt plaats naar aanleiding van een ondernemer die zijn gastvrijheidfilosofie vertaald wil zien...
Een marketing communicatieplan zorgt voor verhoging van de omzet en naamsbekendheid en biedt begeleiding bij het opzetten of...
De Ladder voor Duurzame Verstedelijking is een veelgebruikt instrument bij bestemmingsplanwijzigingen en afwijking...
Voor franchises in de horeca en leisure sector stellen wij diverse adviesrapporten op en voeren wij de benodigde onderzoeken...
Voor de horeca en leisure sector voeren wij vestigingsplaatsonderzoeken uit. Wij hebben ruime ervaring in VPO studies voor...
Overige diensten die wij aanbieden zijn onder andere: Mystery visits Door middel van onaangekondigde...
We are a hospitality consulting firm for the Dutch hospitality and leisure industry with more than 30 years of experience. Our...