Horecabeleid

horecabeleid

Horeca speelt bij gemeentes een belangrijke rol in het straatbeeld. Bij veel ontwikkelingsplannen wordt ingezet op horeca, waarbij vernieuwende concepten op de juiste plek de totaalbeleving van bezoekers vergroten. Horeca speelt daarnaast een rol bij city marketing, wat ook terugkomt in het onderzoek naar de Meest Gastvrije Stad dat wij van 2009 t/m 2013 hebben uitgevoerd. Naast een ruimtelijke visie op de horeca is een vertaling naar beleid één van de speerpunten binnen onze diensten.

 •     Bezoek aan alle horecabedrijven in de stad/gemeente
 •     Inventarisatie type horeca naar locatie
 •     Benchmark met vergelijkbare en ambitiegemeenten
 •     Vraaganalyse, specificatie belangrijke doelgroepen zoals studenten, senioren, allochtonen, dag- en verblijfstoeristen, gezinnen, expats)
 •     Analyse toekomstig aanbod
 •     Expertmeetings en consumentenpanels
 •     SWOT-analyse
 •     Routings en verbindingen met knelpunten en kansen in beeld
 •     Toekomstvisie
 •     Scenario’s per gebied: uitbreiding, consolideren, terugdringen, gespecificeerd naar branchering en type horeca
 •     Presentaties en strategisch overleg College B&W
 •     Vertaling naar horeca/hotelbeleid
 •     Uitwerking in concrete uitvoeringsprogramma’s

Kosten

Wij stellen voor iedere opdrachtgever een maatwerk offerte op. De kosten voor een visie of beleid zijn sterk afhankelijk van de omvang van het project en starten vanaf circa € 7.500,=. Vul uw gegevens in voor meer informatie of bel 071 – 541 88 67.

Meer Diensten
Een waardebepaling Een waardebepaling is een kritische beoordeling van de waarde van een bedrijf. Zowel bij een geplande...
Ondernemers maar vooral ook veel banken, gemeenten en ondersteunende organen zijn op zoek naar het antwoord op deze vraag:...
Een haalbaarheidsonderzoek is een kritische beoordeling van plannen voor nieuwe bedrijven of uitbreiding van bestaande...
Horeca speelt bij gemeentes een belangrijke rol in het straatbeeld. Bij veel ontwikkelingsplannen wordt ingezet op horeca,...
Management ondersteuning is gericht op het ondersteunen, adviseren, bijsturen en monitoren van het management, de directie...
Veranderingen in de markt, beperkingen in groei van de huidige exploitatie zorgen ervoor dat bedrijven behoefte hebben aan...
De doorlichting is een grondige analyse van een gastvrijheidsonderneming gericht op rendementsverbetering. De...
Een conceptontwikkeling vindt plaats naar aanleiding van een ondernemer die zijn gastvrijheidfilosofie vertaald wil zien...
Een marketing communicatieplan zorgt voor verhoging van de omzet en naamsbekendheid en biedt begeleiding bij het opzetten of...
De Ladder voor Duurzame Verstedelijking is een veelgebruikt instrument bij bestemmingsplanwijzigingen en afwijking...
Voor gemeentes, stichtingen en strandexploitanten doen wij marktconforme huurwaarde- en pachtsom bepalingen voor de...
Voor franchises in de horeca en leisure sector stellen wij diverse adviesrapporten op en voeren wij de benodigde onderzoeken...
Voor de horeca en leisure sector voeren wij vestigingsplaatsonderzoeken uit. Wij hebben ruime ervaring in VPO studies voor...
Overige diensten die wij aanbieden zijn onder andere: Mystery visits Door middel van onaangekondigde...
We are a hospitality consulting firm for the Dutch hospitality and leisure industry with more than 30 years of experience. Our...