Een waardebepaling

Waardebepaling

Een waardebepaling

Een waardebepaling is een kritische beoordeling van de waarde van een bedrijf. Zowel bij een geplande overname van een bestaand leisure- of horecabedrijf als bij de verkoop van uw eigen onderneming, biedt een waardebepaling inzicht in de reële economische waarde.

Op basis van de volgende stappen wordt de economische waarde van een leisure- of horecabedrijf bepaald:

  • Profielschets van het bedrijf: wat wordt er precies overgenomen?
  • Bezoek huidige bedrijf: wat is de staat van het bedrijf, zijn er specifieke investeringen die direct moeten worden gedaan bij overname?
  • Financiële analyse: hoe heeft het bedrijf de afgelopen drie jaar gefunctioneerd?
  • Financiële analyse: hoe heeft de corona pandemie invloed gehad op het bedrijf en hoe zal het invloed hebben na overname – wat is hier de impact van op de waarde?
  • Wat is de dekkingswaarde – wat zou men strikt economisch gezien mogen investeren om ook na de overname nog een rendabele exploitatie te kunnen runnen?
  • Wat is de uiteindelijke economische waarde van het bedrijf bestaande uit over te nemen inventaris, goodwill en eventuele andere zaken?

Bij overname is vaak financiering noodzakelijk, wij staan op de short list van diverse banken. Met een door ons opgestelde waardebepaling staat de aanvraag voor financiering sterker. Mede door onze brancheboekjes en jarenlange ervaring zijn wij dé expert voor vele specifieke horeca- en leisureconcepten.

Kosten

De kosten voor een waardebepaling zijn sterk afhankelijk van het type en de grootte van het bedrijf. Neem vrijblijvend contact met ons op via 071 – 541 88 67 om uw plannen te bespreken, dan stellen wij voor u een offerte voor de werkzaamheden op.

Meer Diensten
Ondernemers maar vooral ook veel banken, gemeenten en ondersteunende organen zijn op zoek naar het antwoord op deze vraag:...
Een haalbaarheidsonderzoek is een kritische beoordeling van plannen voor nieuwe bedrijven of uitbreiding van bestaande...
Horeca speelt bij gemeentes een belangrijke rol in het straatbeeld. Bij veel ontwikkelingsplannen wordt ingezet op horeca,...
Management ondersteuning is gericht op het ondersteunen, adviseren, bijsturen en monitoren van het management, de directie...
Horeca speelt bij gemeentes een belangrijke rol in het straatbeeld. Bij veel ontwikkelingsplannen wordt ingezet op horeca,...
Veranderingen in de markt, beperkingen in groei van de huidige exploitatie zorgen ervoor dat bedrijven behoefte hebben aan...
De doorlichting is een grondige analyse van een gastvrijheidsonderneming gericht op rendementsverbetering. De...
Een conceptontwikkeling vindt plaats naar aanleiding van een ondernemer die zijn gastvrijheidfilosofie vertaald wil zien...
Een marketing communicatieplan zorgt voor verhoging van de omzet en naamsbekendheid en biedt begeleiding bij het opzetten of...
De Ladder voor Duurzame Verstedelijking is een veelgebruikt instrument bij bestemmingsplanwijzigingen en afwijking...
Voor gemeentes, stichtingen en strandexploitanten doen wij marktconforme huurwaarde- en pachtsom bepalingen voor de...
Voor franchises in de horeca en leisure sector stellen wij diverse adviesrapporten op en voeren wij de benodigde onderzoeken...
Voor de horeca en leisure sector voeren wij vestigingsplaatsonderzoeken uit. Wij hebben ruime ervaring in VPO studies voor...
Overige diensten die wij aanbieden zijn onder andere: Mystery visits Door middel van onaangekondigde...
We are a hospitality consulting firm for the Dutch hospitality and leisure industry with more than 30 years of experience. Our...