Doorlichting & Toekomstvisie

Doorlichting

De doorlichting is een grondige analyse van een gastvrijheidsonderneming gericht op rendementsverbetering. De toekomstvisie bepaalt de strategie, uit te voeren maatregelen en levensvatbaarheid van de onderneming.

Werkzaamheden doorlichting

 •     Analyse van de interne organisatie.
 •     Bedrijfs- en locatiebezoek
 •     Mystery visit
 •     Conceptbeoordeling, product, prijs, personeel/service.
 •     Marketinganalyse online (website, social media) en offline (flyers, advertenties)
 •     Beoordeling van ondernemer(s), directie, management, afdelingen
 •     Financiële analyse exploitatie, meerjarenontwikkeling omzet en kosten (inkoop, personeelskosten), financieringslast en  kapitaalslasten. Beoordeling rentabiliteit en solvabiliteit.
 •     Aanbodanalyse: bezoek aan en beoordeling van concurrentie, bepaling concurrentie- en marktpositie (positioneringsmatrix)
 •     Vraaganalyse, particuliere, zakelijke en toeristische segmentatie
 •     SWOT-analyse

Werkzaamheden toekomstvisie

 •     Strategie en toekomstvisie
 •     Doelstellingen en maatregelenpakket, plan van aanpak en planning
 •     Omzetbepaling meerjarig
 •     Exploitatieprognoses meerjarig en slecht-weer scenario’s
 •     Investerings- en financieringsplan
 •     Levensvatbaarheidsbepaling

Kosten

Wij stellen voor iedere opdrachtgever een maatwerk offerte op. De kosten voor een doorlichting en toekomstvisie zijn sterk afhankelijk van het type en grootte bedrijf en starten vanaf circa € 3.000,=. Bel ons op 071 – 541 88 67 voor meer informatie.

Meer Diensten
Een waardebepaling Een waardebepaling is een kritische beoordeling van de waarde van een bedrijf. Zowel bij een geplande...
Ondernemers maar vooral ook veel banken, gemeenten en ondersteunende organen zijn op zoek naar het antwoord op deze vraag:...
Een haalbaarheidsonderzoek is een kritische beoordeling van plannen voor nieuwe bedrijven of uitbreiding van bestaande...
Horeca speelt bij gemeentes een belangrijke rol in het straatbeeld. Bij veel ontwikkelingsplannen wordt ingezet op horeca,...
Management ondersteuning is gericht op het ondersteunen, adviseren, bijsturen en monitoren van het management, de directie...
Horeca speelt bij gemeentes een belangrijke rol in het straatbeeld. Bij veel ontwikkelingsplannen wordt ingezet op horeca,...
Veranderingen in de markt, beperkingen in groei van de huidige exploitatie zorgen ervoor dat bedrijven behoefte hebben aan...
Een conceptontwikkeling vindt plaats naar aanleiding van een ondernemer die zijn gastvrijheidfilosofie vertaald wil zien...
Een marketing communicatieplan zorgt voor verhoging van de omzet en naamsbekendheid en biedt begeleiding bij het opzetten of...
De Ladder voor Duurzame Verstedelijking is een veelgebruikt instrument bij bestemmingsplanwijzigingen en afwijking...
Voor gemeentes, stichtingen en strandexploitanten doen wij marktconforme huurwaarde- en pachtsom bepalingen voor de...
Voor franchises in de horeca en leisure sector stellen wij diverse adviesrapporten op en voeren wij de benodigde onderzoeken...
Voor de horeca en leisure sector voeren wij vestigingsplaatsonderzoeken uit. Wij hebben ruime ervaring in VPO studies voor...
Overige diensten die wij aanbieden zijn onder andere: Mystery visits Door middel van onaangekondigde...
We are a hospitality consulting firm for the Dutch hospitality and leisure industry with more than 30 years of experience. Our...