De levensvatbaarheidscheck

Ondernemers maar vooral ook veel banken, gemeenten en ondersteunende organen zijn op zoek naar het antwoord op deze vraag: is een horecabedrijf levensvatbaar na deze crisis of niet? 

Het meest gehoorde antwoord op deze vraag is: liquiditeitsprognoses! En dat is ook het meest bruikbare handvat dat we nu hebben, maar een zo’n prognose staat of valt met het invullen van de juiste verwachte omzet. Als die niet realistisch is, niet onderbouwd is dan heeft de liquiditeitsprognose geen waarde. In 2021 verwachten we nog in verschillende risico niveaus te gaan verkeren en elke stap op de roadmap heeft een andere invloed op de omzet van een horecabedrijf. Om een realistische inschatting te maken hiervan hebben wij een model ontwikkeld.  

Voor de ondernemer 

Bij een levensvatbaarheidscheck voor de ondernemer worden de volgende stappen gezet: 

  • De ondernemer geeft inzicht in het karakter van het bedrijf, terras of geen terras, profitcenters, openingstijden etc. 
  • De ondernemer geeft inzicht in de cijfers omtrent omzet, kosten, lasten en baten in de referentieperiode 2019.  
  • De ondernemer geeft inzicht in de schuldenpositie van het bedrijf. 
  • Wij stellen een verwachtingspatroon vast van de omzetontwikkeling voor de komende twee jaar naar de kennis van dat moment. 
  • De gegevens van de ondernemer en het verwachte patroon worden samengebracht in een door Van Spronsen & Partners ontwikkeld model. 

De uitkomsten van dit model worden weergegeven in een liquiditeitsprognose voor de aankomende twee jaar. Cijfers die kunnen worden gedeeld met banken, gemeenten of andere instituties die daar om vragen. Cijfers die aantonen dat het horecabedrijf door de aankomende jaren heen komt.  

Voor een financier 

De financier gebruikt veelal de liquiditeitsprognose voor het bepalen van de levensvatbaarheid van een klant die actief is in de horeca branche. Daarin moet de te verwachten omzet worden ingevuld. Deze moet realistisch zijn en de te verwachten situatie in de samenleving reflecteren.  

Daarom heeft Van Spronsen & Partners een model ontwikkeld waarin op basis van een aantal kengetallen van de onderneming een realistisch beeld van de omzet over het aankomende jaar kan worden bepaald. Hierin wordt rekening gehouden met de te verwachten maatregelen en hun effect op de omzet en die maatregelen worden geprojecteerd met de kennis van dat moment.  

Kosten 

Het model dat we hebben gecreëerd is er op gericht om ondernemers een zo snel en economisch mogelijke oplossing te bieden.  

Bel ons op 071 – 541 88 67 voor meer informatie of stuur een mail naar info@spronsen.com. 

Meer Diensten
Een waardebepaling Een waardebepaling is een kritische beoordeling van de waarde van een bedrijf. Zowel bij een geplande...
Een haalbaarheidsonderzoek is een kritische beoordeling van plannen voor nieuwe bedrijven of uitbreiding van bestaande...
Horeca speelt bij gemeentes een belangrijke rol in het straatbeeld. Bij veel ontwikkelingsplannen wordt ingezet op horeca,...
Management ondersteuning is gericht op het ondersteunen, adviseren, bijsturen en monitoren van het management, de directie...
Horeca speelt bij gemeentes een belangrijke rol in het straatbeeld. Bij veel ontwikkelingsplannen wordt ingezet op horeca,...
Veranderingen in de markt, beperkingen in groei van de huidige exploitatie zorgen ervoor dat bedrijven behoefte hebben aan...
De doorlichting is een grondige analyse van een gastvrijheidsonderneming gericht op rendementsverbetering. De...
Een conceptontwikkeling vindt plaats naar aanleiding van een ondernemer die zijn gastvrijheidfilosofie vertaald wil zien...
Een marketing communicatieplan zorgt voor verhoging van de omzet en naamsbekendheid en biedt begeleiding bij het opzetten of...
De Ladder voor Duurzame Verstedelijking is een veelgebruikt instrument bij bestemmingsplanwijzigingen en afwijking...
Voor gemeentes, stichtingen en strandexploitanten doen wij marktconforme huurwaarde- en pachtsom bepalingen voor de...
Voor franchises in de horeca en leisure sector stellen wij diverse adviesrapporten op en voeren wij de benodigde onderzoeken...
Voor de horeca en leisure sector voeren wij vestigingsplaatsonderzoeken uit. Wij hebben ruime ervaring in VPO studies voor...
Overige diensten die wij aanbieden zijn onder andere: Mystery visits Door middel van onaangekondigde...
We are a hospitality consulting firm for the Dutch hospitality and leisure industry with more than 30 years of experience. Our...