Conceptontwikkeling horeca

onceptontwikkeling nieuw

Een conceptontwikkeling vindt plaats naar aanleiding van een ondernemer die zijn gastvrijheidfilosofie vertaald wil zien in een concept, een vraagstuk bij de gemeente over een braakliggend stuk grond of een leegstaand pand of een projectontwikkelaar met globale plannen op zoek naar concretisering.

 •     Wensen en bepalende kaders vanuit ondernemer/opdrachtgever
 •     Randvoorwaarden vanuit het pand en de locatie.
 •     Vraaganalyse, particuliere, zakelijke en toeristische segmentatie
 •     Aanbodanalyse: bezoek aan en beoordeling van concurrentie, bepaling concurrentie- en marktpositie (positioneringsmatrix);
 •     Benchmark en trends & ontwikkelingen
 •     Ontwikkelingen binnen ruimtelijke ordening
 •     Uitwerking van concept; assortiment, inrichting, uitstraling, routing, vierkante meters, ruimtelijke indeling en investeringsniveau;
 •     Voorbereiding van promotionele activiteiten en personeelsbeleid.
 •     Opstellen van een programma van eisen voor het concept behoort ook tot de mogelijkheden, dat als leidraad dient voor de architect, uitvoerder en overige betrokken    partijen.
 •     Investerings- en financieringsplan
 •     Omzetbepaling meerjarig
 •     Exploitatieprognoses meerjarig en slecht-weer scenario’s

Kosten

Wij stellen voor iedere opdrachtgever een maatwerk offerte op. De kosten voor een conceptontwikkeling zijn sterk afhankelijk van het type en grootte bedrijf en starten vanaf circa € 3.500,=. Bel ons op 071 – 541 88 67 voor meer informatie.

Meer Diensten
Een waardebepaling Een waardebepaling is een kritische beoordeling van de waarde van een bedrijf. Zowel bij een geplande...
Ondernemers maar vooral ook veel banken, gemeenten en ondersteunende organen zijn op zoek naar het antwoord op deze vraag:...
Een haalbaarheidsonderzoek is een kritische beoordeling van plannen voor nieuwe bedrijven of uitbreiding van bestaande...
Horeca speelt bij gemeentes een belangrijke rol in het straatbeeld. Bij veel ontwikkelingsplannen wordt ingezet op horeca,...
Management ondersteuning is gericht op het ondersteunen, adviseren, bijsturen en monitoren van het management, de directie...
Horeca speelt bij gemeentes een belangrijke rol in het straatbeeld. Bij veel ontwikkelingsplannen wordt ingezet op horeca,...
Veranderingen in de markt, beperkingen in groei van de huidige exploitatie zorgen ervoor dat bedrijven behoefte hebben aan...
De doorlichting is een grondige analyse van een gastvrijheidsonderneming gericht op rendementsverbetering. De...
Een marketing communicatieplan zorgt voor verhoging van de omzet en naamsbekendheid en biedt begeleiding bij het opzetten of...
De Ladder voor Duurzame Verstedelijking is een veelgebruikt instrument bij bestemmingsplanwijzigingen en afwijking...
Voor gemeentes, stichtingen en strandexploitanten doen wij marktconforme huurwaarde- en pachtsom bepalingen voor de...
Voor franchises in de horeca en leisure sector stellen wij diverse adviesrapporten op en voeren wij de benodigde onderzoeken...
Voor de horeca en leisure sector voeren wij vestigingsplaatsonderzoeken uit. Wij hebben ruime ervaring in VPO studies voor...
Overige diensten die wij aanbieden zijn onder andere: Mystery visits Door middel van onaangekondigde...
We are a hospitality consulting firm for the Dutch hospitality and leisure industry with more than 30 years of experience. Our...