Administratieve dienstverlening

Horeca-administratie is onderdeel van de Van Spronsen & Partners Groep. Kenmerkend voor de werkwijze van zowel horeca-salarisadministratie, horeca-advies als horeca-administratie is dat wij niet alleen uitvoeren, maar ook signaleren, objectief & confronterend en to the point zijn.

Onze werkwijze | Dienstverlening op maat

Het is belangrijk dat uw administratie verzorgd wordt, nog belangrijker is de uitkomst hiervan. Betrouwbare cijfers zijn essentieel om te weten hoe uw bedrijf er voor staat. En omdat elke onderneming anders is, richten wij onze dienstverlening in op uw behoefte. Daarnaast krijgt u vaste contactpersonen toegewezen die uw administratie verzorgen. Natuurlijk bepaalt u in hoe verre wij u kunnen ontzorgen op het gebied van uw administratie. Wij werken met een all-in tarief en mochten er extra werkzaamheden moeten worden uitgevoerd wordt dit, inclusief de prijs, van tevoren met u besproken.

Uw gegevens binnen handbereik

Belangrijke documenten en uw financiële rapportages zijn altijd beschikbaar. U bepaalt zelf of deze  per post, e-mail, sms of via een online verbinding inzichtelijk zijn. Wilt u graag direct en overal inzage in uw administratie? Dan regelen we dat graag voor u. Wij werken met diverse software en kassasystemen.

Perioderapportage

De jaarrekening is een verplichting, de periodeoverzichten die wij voor u maken zijn de gegevens waarop u kunt sturen. Per afgesproken periode, per maand of kwartaal, sturen we u een winst- en verliesrekening met een actueel beeld van het resultaat van uw onderneming. Hiermee heeft u snel en per periode inzicht in uw brutowinstmarges per productgroep, uw personeelskosten en overige bedrijfskosten. De specificatie van elke post verdiept uw inzicht waar mogelijk teveel aan wordt uitgegeven en waar dan ook moet worden bijgestuurd. Daarnaast kunt u door de vergelijking met vorig jaar gelijk vaststellen waar de mee- en tegenvallers zitten. Indien u een maand of kwartaalbegroting heeft, wordt deze ook in het overzicht opgenomen en kunt u hier ook gelijk zien wat er goed en fout gaat in de onderneming.

Indien gewenst kan er per periode ook een betalingscapaciteit-opstelling worden opgeleverd. Hier op kunt u zien of u geld over had of tekort kwam in deze periode. Het inzicht in de betalingscapaciteit is waardevolle informatie als u voor grote uitgaven staat of misschien wel extra wilt aflossen.

Debiteurenbeheer

Omzet maken is belangrijk, betaald worden nog belangrijker. Het is daarbij van groot belang dat debiteuren tijdig betalen. Wij houden bij of uw debiteuren tijdig betalen en indien gewenst kunnen wij uw debiteuren nabellen, zodat u tijdig uw geld ontvangt en het risico van niet betalende debiteuren beperkt.

Crediteurenbeheer

In overleg met u leveren wij u periodiek een overzicht van uw openstaande facturen. Wij kunnen betaalbestand voor u klaarzetten of zelfs de betalingen voor u verzorgen.

Jaarrekening

Uiteraard verzorgen wij voor u de jaarrekening. De jaarrekening is een financiële verslaggeving van het afgelopen jaar, het rapport over uw ondernemen in dat jaar. Hierin is de balans per einde boekjaar en de winst- en verliesrekening over het afgelopen boekjaar opgenomen. Voor een besloten vennootschap is een jaarrekening verplicht, deze moet worden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Voor eenmanszaken en vennootschappen onder firma is een jaarrekening aan te bevelen, aangezien deze nodig is bij het invullen van de aangifte Inkomstenbelasting en voor eventuele terugkoppeling naar financiers.

Natuurlijk bespreken we de jaarrekening en de eventueel te verwachte belastingaanslag die hieruit volgt. Met de blik op de toekomst bespreken wij of het moment van investeren aangebroken is of dat er beter gespaard kan worden om meer weerstandsvermogen op te bouwen voor als het even tegenzit.

Belastingaangiften

Wij verzorgen voor u en uw eventuele partner de aangifte Inkomstenbelasting. Indien u ondernemer bent van een B.V. verzorgen wij tevens de aangifte Vennootschapsbelasting. Wij doen deze aangiften binnen twee maanden na het opleveren van de jaarrekening en het ontvangen van uw privé gegevens. Daarbij kijken wij naar de meest voordelige fiscale situatie. Na bespreking van de aangifte, plannen we in overleg met u het tijdstip van inzenden, mits dit binnen de wettelijke termijn is. Indien het verstandig is om in het lopende jaar al belasting te gaan betalen zullen wij u dat tijdig adviseren.

Budgetten

Het opstellen van een budget geeft een richting op welke omzet u aan het eind van het jaar wil uit komen. Op basis van historische cijfers, gesprekken met u en onze ervaring, stellen wij voor u het budget op. We gebruiken het budget in uw maandoverzicht, dit vergelijken we met de werkelijke cijfers.

Response tijd

Wij hechten veel waarde aan uw wensen en behoeften, onze mensen zijn er voor u. Daarom vinden wij het belangrijk dat u snel antwoord krijgt als u een vraag heeft. We garanderen, tijdens werkdagen, dat wij u altijd binnen één werkdag antwoord geven op uw vragen.

Kortom onze administratieve dienstverlening bestaat uit:

Jaarrekeningen | Verlies- en Winstoverzichten per kwartaal of maand | Belastingaangiften |

Budgetten | Liquiditeitsprognoses | Crediteuren- en Debiteurenbeheer

Wilt u een gesprek om te kijken of wij u kunnen ontzorgen op administratief gebied? Wij komen graag kennismaken in uw bedrijf, u bent natuurlijk ook van harte welkom op ons kantoor in Leiden. U kunt contact opnemen met Jeroen Boon, telefonisch via 071 541 88 66 of via de mail: jeroenboon@spronsen.com.

In de media
Van Spronsen & Partners groep
Rijnsburgerweg 80,
2333 AD LEIDEN
Telefoonnummer: 071-541 88 67
Klik hier voor een routebeschrijving en meer gegevens.