CBS: horeca kent laagste loonkostenstijging

25 augustus 2011- De loonkosten in de horeca zijn de afgelopen 10 jaar met 26% gestegen en daarmee het minst gestegen van alle branches in Nederland. De financiële dienstverlening zag de loonkosten met 55% stijgen en het bankwezen zelfs met 66%. De gemiddelde stijging in Nederland lag op 3,3% per jaar . Sinds 1989 werd in 2010 de laagste loonkostenstijging genoteerd van slechts 1,4%. Voor de internationale concurrentiepositie is een lage groei van de loonkosten van belang. De totale loonkosten kwamen in 2010 uit op 300 miljard euro. Gemiddeld is dat 51.000 euro per werknemer. Dit is opgesplitst naar 40.000 euro brutoloon en 11.000 euro werkgeverspremies. De brutolonen stegen over 10 jaar met 34% terwijl de werkgeverspremies met 57% toenamen. Grootste veroorzaker van de stijging waren de pensionpremies. Het aandeel van de werkgeverspremies op de loonkosten is in 10 jaar tijd gestegen van 2,6 procent punt naar 26 procent punt. Dit is een samenvatting van het originele bericht op: <http://www.horecaentree.nl/home/7750-CBS%3A_horeca_kent_laagste_loonkostenstijging.html>
 

Deze blog is geschreven door Peter Arends, adviseur bij Van Spronsen & Partners horeca – advies. Wilt u contact opnemen dan kan dat via leonievanspronsen@spronsen.com, of telefonisch: 071 541 88 67 of via LinkedIn.
Food for Thought

Vul hieronder je gegevens in om maandelijks als eerste onze onderzoeken, blogs en interessante artikelen te ontvangen.

In de media
Van Spronsen & Partners groep
Rijnsburgerweg 80,
2333 AD LEIDEN
Telefoonnummer: 071-541 88 67
Klik hier voor een routebeschrijving en meer gegevens.