30% van de Nederlanders denkt te gaan minderen met vlees

24-10-2012 30% van de Nederlanders is van plan minder vlees te gaan eten. Dit blijkt uit de Foodmonitor van Food for Food en Intomart GfK op de vraag: ‘Hoe waarschijnlijk is het dat u in de komende jaren minder vlees gaat eten dan u nu doet?’

Opleidingsniveau heeft een behoorlijke invloed op hoe mensen over dit onderwerp denken. Van de respondenten met een laag opleidingsniveau is 20% van plan te gaan minderen met vlees. 30% van de groep met een gemiddelde of hoge opleiding zegt waarschijnlijk te gaan minderen. En er is een aanzienlijk verschil tussen mannen en vrouwen, 23% van de mannen zal waarschijnlijk minderen, tegenover 32% van de vrouwen.

Uit eerder onderzoek van de VU Amsterdam blijkt dat één dag minder per week vlees eten, evenredig staat aan de CO2-uitstoot van 300.000 auto’s. Vleesconsumptie staat de laatste tijd veel in de aandacht. De vraag naar vlees wordt alleen maar groter door de groeiende wereldbevolking en de welvaart in landen als China en India. Aan de andere kant vergt de productie van vlees veel van het milieu door uitstoot van broeikasgassen, verzuring van bodem en lucht en verbruik van grondstoffen en water.

Lees meer over dit bericht op supermarktactueel.nl

Deze blog is geschreven door Marjolein van Spronsen, verantwoordelijk voor de Marketing & Communicatie bij van Spronsen & Partners horeca – advies. Wilt u contact opnemen dan kan dat via marjoleinvanspronsen@spronsen.com, of telefonisch: 071 541 88 67 of via LinkedIn.
Food for Thought

Vul hieronder je gegevens in om maandelijks als eerste onze onderzoeken, blogs en interessante artikelen te ontvangen.

In de media
Van Spronsen & Partners groep
Rijnsburgerweg 80,
2333 AD LEIDEN
Telefoonnummer: 071-541 88 67
Klik hier voor een routebeschrijving en meer gegevens.